“การเล่นและสันทนาการมีความจำเป็นต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก การเล่นช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นการสร้างคุณค่าภายในตนเองที่เด็กสามารถทำได้เองเพื่อให้ตนเองมีความสนุกและความพอใจ”

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  เด็ก ๆ ถูกจำกัดพื้นที่ให้เล่นอยู่ในบ้าน โรงเรียนยังไม่เปิดเรียน เด็กหลายคนไม่มีของเล่น

พ่อแม่ ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำกิจกรรมกับลูก นี่เป็นที่มาของการจัดทำ “ถุงพาเพลินเล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19”

ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ในถุงพาเพลินฯ มีหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ อุปกรณ์วาดภาพระบายสี หนังสือนิทาน เรื่อง “จับกินให้หมด” และ “ย.ยักษ์ ไม่ยอมยิ้ม”

มีดินและเมล็ดพันธุ์ที่เด็ก ๆ จะได้ลองปลูก ไม่ใช่เพียงการปลูกผักแต่เป็นการเริ่มต้นปลูกความคิดในการพึ่งตนเองเรื่องอาหารปลอดภัย นอกจากนี้มีขนมอร่อย ๆ ด้วย

ในขณะที่เราช่วยกันจัดของใส่ถุงพาเพลินฯ คิดเห็นภาพว่าเด็ก ๆ จะ play & learn แบบเพลิน ๆ มีความสุข แค่คิดก็ยิ้มได้แล้ว

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี Partage ประเทศฝรั่งเศส ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไปที่สนับสนุนให้มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

มีส่วนร่วมช่วยเด็ก ๆ และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19

ในยามนี้ใครทำอะไรได้ ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ

#40ปีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

#ถุงพาเพลินเล่นอยู่บ้านต้านโควิด19

#เรื่องเด็กรอไม่ได้

#RightToPlay

ผู้เขียน : วาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

: 285