“พลังชุมชนร่วมใจ แม้ในยามภัยโควิด-19”

     สุรีย์พร  อำมาตย์มนตรี เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก : ผู้เขียน

            แม้ว่าในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทีมงานชุมชนคุ้มครองเด็ก ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนตามแผนงานที่วางไว้  แต่เรายังคงมีการประสานงานกับชุมชนต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายชุมชนคุ้มครองเด็กทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง  เพื่อติดตามความเป็นไปของเด็ก ๆ ในชุมชนผ่านแกนนำชุมชนคุ้มครองเด็ก จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณวไลภรณ์  ปาไหนหรือ น้ามะห์ หนึ่งในแกนนำชุมชนคุ้มครองเด็กผู้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนบ้านคลองยาง  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่

“ชุมชนในตำบลคลองยางยังไม่มีการระบาดของโควิด-19 แต่คนในชุมชนอาจจะไปมาหาสู่กับพื้นที่ใกล้เคียงที่กำลังมีการระบาด  ในส่วนชุมชนบ้านคลองยางจึงต้องมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองคนที่สัญจรผ่านไปมาอย่างเข้มข้น”  น้ามะห์ บอกเล่าถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของชุมชน ที่แม้ว่าการระบาดของโรคจะยังไปไม่ถึงชุมชน แต่น้ามะห์ ก็ยังมีความห่วงใยเด็กๆและคนในชุมชนเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะเด็กๆที่อาจจะมีภูมิต้านทานน้อยกว่าผู้ใหญ่ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาภาคีเครือข่ายทั้งระดับหน่วยงานและภาคประชาชนในตำบลคลองยางจึงร่วมมือร่วมใจกันเย็บหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) จำนวน 7,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กและผู้ใหญ่ในตำบลคลองยาง  โดยน้ามะห์ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้าที่ตัวเองถนัดและเป็นกำลังสำคัญรวมกลุ่มสตรีอาสาสมัครในตำบลคลองยาง  การตัดเย็บหน้ากากอนามัยใช้เวลากว่า 12 วัน และต้องสลับกันไปทำภารกิจในการประจำจุดคัดกรองของหมู่บ้าน

“เหนื่อยค่ะ  แต่ก็รู้สึกมีความสุข ที่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ อีกอย่างที่อยากทำคือ อยากมีกิจกรรมดีๆให้เด็กๆได้ทำ คลายเครียดทั้งเด็กและพ่อแม่ เพราะเด็กๆปิดเทอมนาน ” น้ามะห์บอกถึงความรู้สึกที่ได้ทำหน้าที่ปกป้องคนในชุมชนจากโควิด-19

สิ่งที่ทีมงานชุมชนคุ้มครองเด็กสนับสนุนช่วยเหลือ คือ การเป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราวไปยังภาคีเครือข่ายในการขอสนับสนุนหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนต่างๆ  จากการทำงานตรงนี้ทำให้เราเชื่อเหลือเกินว่า…แม้ในยามยาก ก็ยังมีคนที่มีจิตอาสาอยู่เสมอเช่นเดียวกับกรณีชุมชนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่

#มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

#Save เด็กจากโควิด-19

#ชุมชนคุ้มครองเด็ก

: 66