หน้ากากอนามัยชิ้นแรกในชีวิตหนู

ผู้เขียน : สุรีย์พร  อำมาตย์มนตรี  เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก

ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  สิ่งที่จำเป็นสำหรับบุคคลทั่วไปคงหนีไม่พ้น  หน้ากากอนามัย  ซึ่งตามท้องตลาดมีหลากหลายราคาแตกต่างกันตามชนิดของผ้าหรืออุปกรณ์ที่ทำ  ในขณะเดียวกันที่ภาครัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย  แต่ปริมาณหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กขาดแคลนและมีราคาที่สูงมาก  ทำให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยยากที่จะเข้าถึง  และจากการสำรวจหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นหลายพื้นที่ก็ไม่ได้แจกหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก  โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ต้องไปโรงพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วยหรือฉีดวัคซีนตามระยะเวลากำหนด  และจากการพูดคุยสอบถามกับผู้ประสานงานในชุมชนทุกพื้นที่ต่างสะท้อนตรงกันถึงความจำเป็นที่เด็กๆ ต้องมีหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก  เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ในการเดินทางไปนอกบ้านหรือในแหล่งชุมชนร่วมกันผู้ปกครอง   ทีมงานชุมชนคุ้มครองเด็กจึงได้ประชาสัมพันธ์สื่อสารไปยังผู้ใหญ่ใจดีในสังคม  หลังจากนั้นไม่ถึงสองสัปดาห์  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กจากอาสาสมัครที่ทราบข่าวจากเพจของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ภาคีเครือข่ายที่ห่วงใยเด็กๆ และเพจหน้ากากช่วยเพื่อน  ทำให้หน้ากากอนามัยสำหรับเด็กๆ จากอาสาสมัครใจดีถูกทยอยส่งมาที่มูลนิธิฯ   ทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและอาสาสมัครจึงทำหน้าที่ในการคัดแยกและบรรจุแยกชิ้นส่งต่อให้กับแต่ละพื้นที่ตามความจำเป็นเร่งด่วน

และวันนี้หน้ากากอนามัยสำหรับเด็กๆ ได้ออกเดินทางโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด  ไปยังผู้ประสานงานโครงการชุมชนคุ้มครองเด็กพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด  และทีมผู้ประสานแต่ละพื้นที่ได้ส่งต่อความห่วงใยผ่านหน้ากากอนามัยไปยังเด็กๆ ในแต่ละชุมชนพื้นที่รับผิดชอบของตัวเอง   เมื่อเด็กๆ ได้รับหน้ากากอนามัยพร้อมแนะนำวิธีการใช้จากผู้ใหญ่ที่ส่งมอบให้ถึงบ้านต่างดีใจและรีบเอามาใส่ทันที  พร้อมกับบอกผู้ประสานงานว่า “ดีใจมากค่ะ  มันเป็นหน้ากากอนามัยชิ้นแรกในชีวิตหนู ขอบคุณมากๆ ค่ะ”  นี่คือเสียงสะท้อนจากตัวแทนเด็กๆ พร้อมรอยยิ้มที่มีความสุข

ขอบคุณทุกการแบ่งปัน และทุกความห่วงใยที่มีต่อเด็กๆ

: 144