เมื่อต้นปี2564  งานชุมชนคุ้มครองเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดทำชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก #เล่นอยู่บ้านต้านโควิด –19 ส่งมอบให้แก่แกนนำชุมชนเพื่อให้นำไปส่งต่อให้เด็กและครอบครัวในพื้นที่  ในชุดกิจกรรมประกอบด้วยใบเกมเสริมเชาว์ปัญญา อุปกรณ์ศิลปะ และเมล็ดพันธ์ุดอกทานตะวัน

สิ่งหนึ่งที่ทำเอาพวกเราทีมงานรู้สึกเบิกบานใจ แอบยิ้มอยู่ในใจเล็กๆ ก็คือ หลายครอบครัวนำเมล็ดทานตะวัน ที่พวกเราใส่ในถุงไปเพาะเป็นต้นอ่อน หลายครอบครัวนำเมล็ดทานตะวันไปปลูกลงดิน ปลูกลงกระถาง โดยมีเด็กๆซึ่งเป็นลูก-หลานช่วยกันขุดดิน คอยรดน้ำและเฝ้าดูการเติบโตของเมล็ดทานตะวัน

จากเมล็ดทานตะวันสู่ต้นอ่อน จากต้นอ่อนก็อวดโฉมความงดงามกลายมาเป็นดอกทานตะวันให้พวกเราได้ชื่นชมผ่านทางไลน์ และพวกเรายังทราบอีกว่าครอบครัวเหล่านั้นวางแผนที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อหวังได้ปลูกต่อและแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น ทำเอาพวกเรายิ้มแก้มปริยกกำลังสองเลยทีเดียว

ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดทำชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเช่นเคย ชื่อว่า “ถุงพาเพลิน #เล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19 ”  กำลังเตรียมส่งมอบให้เด็กๆ ค่ะ

#ชุมชนคุ้มครองเด็ก

#ชุมชนแห่งการแบ่งปัน

#สังคมแห่งความเอื้ออาทรสำหรับเด็ก

#40ปีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

Cr.ภาพจากครอบครัวที่ได้รับถุงกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก

ผู้เขียน : นางสาวพันธ์ทิพย์ วัฒนะพรพงษ์สุข  เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว

: 85