English Site

ปั่นเพื่อเนปาล ทริป “Let’s Ride for Children in Nepal”

2018-03-10T14:50:03+00:00 2 กรกฎาคม 2015|วิดีโอ|

ประมวลภาพกิจกรรมปั่นเพื่อเนปาล ทริป "Let's Ride for Children in Nepal" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นความร่วมมือของหลายๆส่วน นำโดย ร้านจักรยาน Let's Bike มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และบ. พีทูวี กรุ๊ป ขอบคุณทุกๆการช่วยเหลือและการสนับสนุนค่ะ

ทำอย่างไรเมื่อโรงเรียนไม่ปลอดภัย 100%

2018-03-10T14:49:10+00:00 16 กรกฎาคม 2014|วิดีโอ|

ทำอย่างไรเมื่อโรงเรียนไม่ปลอดภัย 100% ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีคำแนะนำถึงการจัดระบบความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในโรงเรียน

ตัวฉันเป็นของฉัน เสริมสร้างทักษะป้องกันภัยทางเพศให้กับเด็ก

2018-03-10T18:30:21+00:00 4 กุมภาพันธ์ 2013|วิดีโอ|

“ผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่า จากเดิมที่เด็กเคยแก้ผ้าอาบน้ำกับน้องชายทุกวัน เพราะว่ากลัวผี  แต่หลังจากที่เด็กผ่านการอบรมกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน เรื่องอวัยวะปกปิด ที่มูลนิธิฯมาอบรมให้ เด็กก็ไม่อาบน้ำกับน้องแล้ว และปิดห้องน้ำมิดชิด เพราะรู้ว่าอวัยวะปกปิด เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ควรให้ใครมาเห็นหรือมาสัมผัส..” คำบอกเล่าของคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ผ่านการอบรมตัวฉันเป็นของฉัน

โฆษณา ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน ชุดที่สอง

2018-03-10T18:56:33+00:00 14 พฤษภาคม 2012|วิดีโอ|

"ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน" พูดคุย ร่วมทุกข์ร่วมสุข แบ่งปัน

ผมอยากมีเวลามากกว่านี้

2018-03-10T19:23:53+00:00 9 กุมภาพันธ์ 2012|วิดีโอ|

My Son ของไทยประกันชีวิต โฆษณาที่จะทำให้คุณตระหนักต่อวิ­ธีการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องตั้งแต­่แรก ด้วยการสอนและกระตุ้นพัฒนาการอย­่างมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการเล­่น การกิน ทำกิจวัตรส่วนตัว การใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุข ให้ความยึดเหนี่ยวทางจิตใจ อีกทั้งยังจะช่วยให้เขาคิดได้แบ­บเดียวกับวินาทีใกล้ตายโดยไม่ต้­องทำผิดพลาดเสียก่อน