English Site

“คุณอยากให้เขา เติบโตมาแบบไหน..?” เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นในสังคม บุคคลแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็ก สภาพการเลี้ยงดูเด็ก มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก ขอขอบคุณนักแสดงในเรื่องที่ช่วยสะท้อนภาพการเลี้ยงดูที่เด็กๆต้องเผชิญในแต่ละวัน

: 51
2020-01-27T14:15:40+00:00 27 มกราคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|