English Site

พัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข : Rama Health Talk

>>>>พัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข : Rama Health Talk

โครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข เกิดขึ้นจากความตั้งใจของฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ต้องการนำกระบวนการศิลปะบำบัดมาใช้สร้างความสุขและส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ของรัฐ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ(กินนอน) เด็ก ๆ ต้องจากบ้าน จากครอบครัวมาใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนร่วมกับเพื่อนๆ และคุณครู  เด็ก ๆ รู้สึกเหงา เศร้า โดดเดี่ยว คิดถึงครอบครัว ด้วยวัยและวุฒิภาวะอันน้อยนิด หลายครั้งที่ก้าวพลาด ใช้ความรุนแรง ใช้สารเสพติดแก้ปัญหา โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ให้เด็ก ๆ ได้แสดงศักยภาพของตนเองผ่านผลงานศิลปะบริสุทธิ์สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก และความต้องการที่แท้จริง

ดูนิทรรศการศิลปะสร้างสุข ได้ที่ https://www.thaichildrights.org/pureart-exhibition/

: 48
2019-09-10T13:17:23+00:00 10 กันยายน 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|