ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเด็กยังคงดำเนินการช่วยเหลือเด็กซึ่งถูกกระทำความรุนแรงและได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ แม้จะมีความเสี่ยงแต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัยเพราะการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กซึ่งถูกกระทำความรุนแรงเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย  เพื่อให้มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กสามารถดำเนินงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็กต่อไป

#ช่วยน้องให้ปลอดภัย

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย” สมทบทุนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ เพื่อให้เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง การบำบัดฟื้นฟูเยียวยา การส่งเสริมพัฒนาและสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย
ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 เช็ค สั่งจ่ายในนาม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระ เลขที่บัญชี 017-2-35098-3
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น เลขที่บัญชี 067-2-51383-9
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกน้อย เลขที่บัญชี 119-0-63365-9
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักนานาเหนือ เลขที่บัญชี 000-1-89258-4
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
โทรศัพท์ : 0-2412-0739 0-2412-1196 และ 086-802-7210
โทรสาร : 0-2412-9833
อีเมล์ : cpcrdonation@gmail.com
**มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 570 ของประกาศกระทรวงการคลัง ใบเสร็จรับเงินจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
: 285