โครงการบ้านสะพานบุญ  สื่อกลางระหว่างผู้บริจาค กับเด็กและครอบครัว

ขอเชิญร่วมบริจาคของมือหนึ่งมือสองสภาพดี เช่น เสื้อผ้ามือสองสภาพดี ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ ของเล่น ของใช้ กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ

เพื่อเข้าโครงการ “บ้านสะพานบุญ” นำมาแปรเปลี่ยนเป็นเงินทุนสนับสนุนการทำงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ

สนใจร่วมบริจาคติดต่อได้ที่ งานระดมทุน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โทรศัพท์ 0-2412-0739 0-2412-1196

หรือส่งของมาทางไปรษณีย์ได้ที่ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เลขที่ 979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

: 285