English Site

เรื่องเล่าจากคนทำงาน

>>เรื่องเล่าจากคนทำงาน
เรื่องเล่าจากคนทำงาน 2018-01-29T10:43:08+00:00
404, 2020

ปรับการทำงานเพื่อคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง

4 เมษายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กปรับการทำงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็กถูกกระทำความรุนแรง วาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ : ผู้เขียน            วันที่ 24

304, 2020

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

3 เมษายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

#เราจะผ่านไปด้วยกันโควิด-19 ศิริพร กลิ่นอุบล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กร : ผู้เขียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ เราทุกคนต่างก็ต้องปรับตัวกันทั้งนั้น มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นหนึ่งองค์กรที่ต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการทำงานเพื่อให้เด็กและครอบครัวได้รับบริการเหมือนเดิม ความปลอดภัยของพนักงานที่เราต้องดูแล การจัดการเรื่องการเงินที่ในภาวะนี้แทบจะไม่มีเงินบริจาคเข้ามาเลย ในฐานะคนทำงานที่รับผิดชอบเรื่องการระดมทุนให้กับมูลนิธิฯ

2703, 2020

ครอบครัวสัมพันธ์วันดีทริป

27 มีนาคม 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

สายใจ ศรีลิ้ม นักศิลปะบำบัด ฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว : ผู้เขียน ภาพเด็กและครอบครัวเดินจูงมือกันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์ปี2563 ในปีนี้มีครอบครัวในความดูแลของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเข้าร่วม 6 ครอบครัว โดยมีสมาชิกในค่าย 15 คนและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบำบัดฟื้นฟู 5

1705, 2019

บันทึกการเดินทาง..ค่ายเด็ก รักษ์ทะเล ปี62 (ตอน2)

17 พฤษภาคม 2019|Uncategorized, เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

บันทึกการเดินทาง..ค่ายเด็ก รักษ์ทะเล ปี62  (ตอน2) สายใจ  ศรีลิ้ม  นักศิลปะบำบัด ผู้บันทึกการเดินทาง รู้จักฉัน รู้จักเธอ กิจกรรมค่ายเด็ก เริ่มจากให้เด็กแนะนำตัวเอง ชื่อ ที่อยู่

1705, 2019

บันทึกการเดินทาง..ค่ายเด็ก รักษ์ทะเล ปี62 (ตอน1)

17 พฤษภาคม 2019|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

บันทึกการเดินทาง..ค่ายเด็ก รักษ์ทะเล ปี62  (ตอน1) สายใจ  ศรีลิ้ม  นักศิลปะบำบัด ผู้บันทึกการเดินทาง   นานทีปีละหน ฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จะจัด “ค่ายเด็ก”

2803, 2019

ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน สุขสันต์ One Day Trip

28 มีนาคม 2019|Uncategorized, เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

“ เหนื่อย ร้อนทั้งวัน แต่เป็นวันที่มีความสุขที่สุด ” เด็กหญิงถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองหลังจบค่ายครอบครัวเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน ครั้งนี้มีครอบครัวในความดูแลของฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เข้าร่วม 7 ครอบครัว รวมมีสมาชิกในค่ายครั้งนี้ 25 คน

1605, 2018

#สุขสูงวัย

16 พฤษภาคม 2018|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

“ฉันเป็นตัวของตัวเองผิดตรงไหน”  คุณยายวัย 78 ปีหนึ่งในสมาชิกกลุ่มศิลปะบำบัด ยื่นกระดาษสีชมพูแผ่นเดียว ส่งมาให้นักบำบัด  กระดาษแผ่นนั้นไม่มีการเขียน ไม่มีการวาด ไม่ทำอะไรเลยเพราะไม่ชอบคำว่าบำบัด การทำกิจกรรมศิลปะบำบัดกับกลุ่มผู้สูงอายุบางคนต่อต้าน เพราะคิดว่าการบำบัดเป็นกิจกรรมสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพจิต  กลัวผลงานออกมาไม่ดี กลัวไม่ได้คะแนนดี อยู่ในกรอบและรูปแบบที่คุ้นชิน

: 280