เรื่องเล่าจากคนทำงาน2018-01-29T10:43:08+07:00
2307, 2021

เสียงสะท้อนจากโรงเรียนคุ้มครองเด็ก กับการช่วยให้เด็กๆปลอดภัย

23 กรกฎาคม 2021|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

โรงเรียนบ้านเกาะพลวย เป็นโรงเรียนเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะสมุย ชื่อว่าเกาะพลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 6 คน นักเรียน 61คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาคือนางสาวจรรยา เจ๊ะเหยง  การเดินทางไปโรงเรียนนี้ต้องนั่งเรือโดยสารจากอำเภอดอนสักไปยังเกาะพลวยใช้เวลา

1607, 2021

#วิกฤตนี้เราไม่ทิ้งกัน

16 กรกฎาคม 2021|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

ท่ามกลางภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19  เด็กและครอบครัวในชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก  หลายครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อและถูกกักตัว หลายครอบครัวตกงานเนื่องจากสถานประกอบการปิดตัว  ขาดรายได้ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว  ซึ่งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบมีรายได้หลักมาจากการรับจ้างรายวันโดยไม่มีความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใด  โครงการชุมชนคุ้มครองเด็กจึงได้ประสานงานกับคณะทำงานในชุมชนโครงการชุมชนคุ้มครองเด็กสำรวจครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ  และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้เปิดรับธารน้ำใจจากภาคธุรกิจและผู้ใหญ่ใจดีในสังคม  ทั้งข้าวสาร  อาหารแห้ง ของใช้ในครัวเรือน ขนม นมจัดเป็นถุงยังชีพส่งมอบให้กับชุมชน

1106, 2021

ถุงพาเพลิน..ถุงเติมสุขครอบครัว

11 มิถุนายน 2021|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

          “ครูขา..ครูขา หนูมีงานทำแล้ว เสียงเจื้อยแจ้วของเด็กหญิงตัวเล็กๆ ตะโกนมาจากหลังต้นไม้” เราจึงหยุดและหันไปมองตามต้นเสียง เจ้าของเสียงเรียกเป็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่เคยมาทำกิจกรรมที่บ้านพาเพลิน ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก นั่นเอง  เด็กหญิงตัวน้อยโชว์ถุงพาเพลิน #เล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19  ถุงกิจกรรมที่ได้รับจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กพร้อมกับหยิบหนังสือนิทานเรื่องจับกินให้หมด ออกมา พร้อมกับบอกว่า

406, 2021

“ถุงพาเพลินเล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19” พร้อมส่งถึงมือเด็ก ๆ แล้ว

4 มิถุนายน 2021|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

"การเล่นและสันทนาการมีความจำเป็นต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก การเล่นช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นการสร้างคุณค่าภายในตนเองที่เด็กสามารถทำได้เองเพื่อให้ตนเองมีความสนุกและความพอใจ" ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  เด็ก ๆ ถูกจำกัดพื้นที่ให้เล่นอยู่ในบ้าน โรงเรียนยังไม่เปิดเรียน เด็กหลายคนไม่มีของเล่น พ่อแม่ ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำกิจกรรมกับลูก นี่เป็นที่มาของการจัดทำ

406, 2021

แม้กลัวแต่ต้องกล้า!!

4 มิถุนายน 2021|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

Ep1. เสียงมือถือดัง..นักสังคมฯ ร่วมทีม  โทรมาแจ้งว่า “เธอ....เธอ...หนึ่งใน 4 คนของผู้ปกครองที่มาเจอเด็ก..ติดเชื้อ.....” หัวใจเต้นเร็ว !!! ....... ก่อนวันหยุดช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ผู้ปกครองเด็กมาจากต่างจังหวัดมาพบเด็กน้อยที่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองสวัสดิภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ##ความท้าทายนี้เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-

406, 2021

จากเมล็ดพันธุ์ สู่ทานตะวัน

4 มิถุนายน 2021|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

เมื่อต้นปี2564  งานชุมชนคุ้มครองเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดทำชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก #เล่นอยู่บ้านต้านโควิด –19 ส่งมอบให้แก่แกนนำชุมชนเพื่อให้นำไปส่งต่อให้เด็กและครอบครัวในพื้นที่  ในชุดกิจกรรมประกอบด้วยใบเกมเสริมเชาว์ปัญญา อุปกรณ์ศิลปะ และเมล็ดพันธ์ุดอกทานตะวัน สิ่งหนึ่งที่ทำเอาพวกเราทีมงานรู้สึกเบิกบานใจ แอบยิ้มอยู่ในใจเล็กๆ ก็คือ หลายครอบครัวนำเมล็ดทานตะวัน

2805, 2021

Nature Collage พลังธรรมชาติบำบัดครอบครัว

28 พฤษภาคม 2021|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

Nature Collage พลังธรรมชาติบำบัดครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว Art and Nature Therapy สนับสนุนโดย Terre des homes Germany

: 990
Go to Top