30 เมษายน วันยุติการลงโทษทางกายต่อเด็กสากล
April 30th is International Day to End Corporal Punishment of Children
เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปีการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งทำงานด้านการปกป้องคุ้มครอง ช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟูและป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก และยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบและทุกสถานที่ ซึ่งตรงกับในวันที่ 30 เมษายน และเป็นวันเดียวกันวันรณรงค์ยุติการลงโทษทางกายต่อเด็กสากล
มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการลงโทษทางกาย ผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยการเชิญชวนภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรม
-เขียนโพสต์ข้อความรณรงค์ แสดงเจตนารมย์ร่วมยุติการลงโทษเด็กทางกาย ลงในเฟซบุ๊ก Instagram
-ติดแฮชแท็ก
มีภาคีเครือข่ายผู้บริหารและครูโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 4 ภาค ร่วมรณรงค์เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ ใส่กรอบรูปยุติการลงโทษเด็กทางกาย ถ่ายรูปกับป้ายคำรณรงค์ และโพสต์ลงสื่อโซเชียล เพื่อแสดงพลัง และมีเสียงของเด็กจากแกนนำเด็กเยาวชน ตำบลท่าลาน อำเภอบ้านครัว จังหวัดสระบุรี ด้วยการส่งเสียงถึงผู้ใหญ่เป็นข้อความ บอกให้ผู้ใหญ่รับรู้ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไร กับการลงโทษทางกายและความรุนแรงทุกรูปแบบ

อัลบั้มภาพ

: 285