หลังจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อ “นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก” รุ่นที่ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่เริ่มจากการเสริมความรู้เรื่องผลกระทบของความรุนแรง เทคนิคมุมภาพและการเล่าเรื่อง การเขียนสตอรี่บอร์ดและการตัดต่อ  เมื่อได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยากร และทีมงานมูลนิธิฯ ที่ทำงานกันอย่างเข้มข้น ทั้งแบบออนไลน์และออนไซด์

นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ลงมือปฏิบัติจริง ออกกองถ่ายทำหนังสั้น และนำเสนอผลงาน แบ่งปันประสบการณ์กับรุ่นน้องในคณะเดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ผลงานสู่โซเชียลมีเดีย ผ่านแพลตฟอร์ตต่างๆ อาทิ Youtube Tiktok Facebook Instagram   รวมมีการเข้าถึงผู้ชม มากกกว่า 300,000 ครั้ง

ติดตามรับชม ผลงานหนังสั้น 6 เรื่อง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก ผ่านทาง  https://www.youtube.com/@cpcrfunds/videos

ความหวังดี 

ถ้าเด็กเลือกเกิดได้ 

รุ่นไม่สู่รุ่น

เมล์

What IF

รักลูกให้ถูก สอนลูกให้ดี 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย

  

#นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก

#โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยและอาเซียน

End Violence Against Children in Thailand and ASEAN

: 285