โครงการปัจจุบัน

โครงการปัจจุบัน2018-03-06T22:17:28+07:00

Virtual Run วิ่งรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

5 ตุลาคม 2020|กิจกรรมและโครงการ, โครงการปัจจุบัน|

Virtual Run วิ่งรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ชวนทุกท่านมาร่วมวิ่ง กับกิจกรรม ดีๆ #วิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็ก" #ช่วยน้องให้ปลอดภัย

โครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ”

5 ตุลาคม 2020|กิจกรรมและโครงการ, โครงการปัจจุบัน|

จากสถิติการทำงานช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ปี 2560- 2562 พบว่า มีเด็กถูกล่วงเกินทางเพศ 361 ราย

เด็กและครอบครัวสุขสันต์ ณ งานเดินเพลิน@พระอาทิตย์

24 มกราคม 2020|โครงการปัจจุบัน, กิจกรรมและโครงการ|

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดงานเดินเพลิน@พระอาทิตย์  ณ สวนสันติชัยปราการ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

เดินเพลิน@พระอาทิตย์

10 มกราคม 2020|กิจกรรมและโครงการ, โครงการปัจจุบัน|

เดินเพลิน @ พระอาทิตย์ กิจกรรมดีๆสำหรับเด็กและครอบครัวที่ไม่ควรพลาด มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญชวนเด็กและครอบครัว และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม “เดินเพลิน@พระอาทิตย์” ในวันเสาร์ที่

#แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้

3 ตุลาคม 2019|กิจกรรมและโครงการ, โครงการปัจจุบัน|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เชิญชวนคนในสังคม ร่วมกิจกรรม  “ แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้ ” มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ดำเนินงานตั้งแต่ปี  พ.ศ.2524 

Run for Child Protection#1

2 พฤษภาคม 2019|กิจกรรมและโครงการ, โครงการปัจจุบัน|

งานวิ่งด้วยรัก พิทักษ์สิทธิเด็ก ...งานวิ่งที่จะทำให้คุณได้ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกคนมาร่วมงานวิ่งครั้งนี้ด้วยกัน... ที่มาโครงการ : มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ศิลปะสร้างสุข

29 ธันวาคม 2018|กิจกรรมและโครงการ, โครงการปัจจุบัน|

"ศิลปะสร้างสุข" โครงการที่ทำให้เด็กๆได้ค้นหาศักยภาพของตน สื่อสารเรื่องราวภายในใจผ่านงานศิลปะและละคร

โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

29 มีนาคม 2018|โครงการปัจจุบัน|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กจึงได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กขึ้นในปี 2546 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้คุณครูในโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน โดยให้คุณครูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ สอดส่องดูแลและเฝ้าระวังเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆในโรงเรียน

โครงการ “พื้นที่นี้ให้ (กล่อง)น้อง”

18 มกราคม 2017|โครงการปัจจุบัน|

เพราะเราเชื่อว่าการทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองและบำบัดฟื้นฟูเด็กหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาล เพื่อทำให้เด็กสามารถฟื้นตัวและกลับมาใช้ชิวิตได้อย่างปกติในสังคม

: 6,757
Go to Top