English Site

งานวิ่งด้วยรัก พิทักษ์สิทธิเด็ก …งานวิ่งที่จะทำให้คุณได้ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกคนมาร่วมงานวิ่งครั้งนี้ด้วยกัน…

ที่มาโครงการ :

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ดำเนินงานให้การช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงมากว่า 37 ปี แม้ว่ามูลนิธิฯ จะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงในเด็ก โดยพยายามทำงานกับบุคคลแวดล้อมเด็กจำนวนมาก ทั้ง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู โรงเรียน ชุมชน ประชาชนทั่วไปในสังคม เพื่อสร้างให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทรสำหรับเด็ก อย่างไรก็ตามปัญหาที่เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

จากสถิติการช่วยเหลือเด็กของมูลนิธิฯ ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ได้แก่ ปี 2558 มีเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง จำนวน 309 คน ปี 2559 จำนวน 225 คน และปี 2560 จำนวน 214 คน ซึ่งส่วนใหญ่เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือจะเป็นกรณีที่เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 75  ปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 73 และในปี พ.ศ.2560 คิดเป็นร้อยละ 72 ของเด็กที่มูลนิธิฯให้การช่วยเหลือ และผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เด็กรู้จัก ไว้วางใจ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเด็ก   ซึ่งจากสถิติข้างต้น แม้ว่าจำนวนการให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิฯ จะลดลง แต่สถิติดังกล่าวทำให้เราเห็นว่าเด็กยังคงถูกกระทำความรุนแรง

ดังนั้นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กยังคงต้องทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง และเด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ เพื่อให้เด็กได้รับการปกป้อง คุ้มครอง และยังคงต้องดำเนินงานเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก โดยมีการทำงานกับบุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็ก ได้แก่ พ่อแม่ ครู ผู้บริหารโรงเรียน และชุมชน ในการจะสร้างให้เกิดสังคมที่ปลอดภัยและเอื้ออาทรสำหรับเด็ก

การทำงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

ในปี 2562 มูลนิธิ จึงได้จัดทำโครงการ “วิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็ก”  เพื่อเชิญชวนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่ถูกกระทำความรุนแรงที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

วัน – เวลาจัดงาน :   วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

สถานที่จัดงาน :    ณ สวนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา จ.นครปฐม  (บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารหอฉัน)

กำหนดการ :

05.00 – 05.30 น.        ลงทะเบียน

05.45 น.                       ประธานเปิดงาน

06.00 น.                       ปล่อยตัวระยะวิ่ง 10 กม.

06.30 น.                       ปล่อยตัวระยะวิ่ง 5 กม.

08.00 น.                       พิธีมอบรางวัล / ของที่ระลึก

08.30 น.                       ประธานปิดงาน

08.30 – 09.00 น.        ร่วมสนุกภายในซุ้มกิจกรรม

ระยะทางการวิ่ง

5 km – 500 THB – 06.30 am
10 km – 500 THB – 06.00 am
ได้รับเสื้อวิ่ง ผ้าคอกลม (ผ้าไมโคร เนื้อดี + เหรียญ)

ค่าสมัคร :  ทุกระยะทาง 500 บาท

เปิดรับสมัคร :
ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2562 – 15 กรกฎาคม 2562

👇สมัครออนไลน์ได้ที่👇
https://forms.gle/P8D762XAD3uBWLAt6

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม :  fb.me/runforchildprotection

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

เลขที่ 979 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 0-2412-0739  0-2412 1196  086 802 7210  085 847 4309

โทรสาร 0-2412-9833

Email: cpcrdonation@gmail.com  หรือ cpcrheadoffice1981@gmail.com

ขอบคุณ : โลโก้งานวิ่ง เสื้อและเหรียญรางวัล ออกแบบโดย คุณยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ PANTA Creation Thailand

: 1,413
2019-05-21T15:18:18+00:00 2 พฤษภาคม 2019|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|