โครงการ “พื้นที่นี้ให้ (กล่อง) น้อง”

เพราะเราเชื่อว่าการทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองและบำบัดฟื้นฟูเด็กหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาล เพื่อทำให้เด็กสามารถฟื้นตัวและกลับมาใช้ชิวิตได้อย่างปกติในสังคม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง จำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม  โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแล ปกป้องคุ้มครองเด็ก ในวิถีที่ทุกคนสามารถทำได้ตามศักยภาพของแต่ละคนผ่านโครงการ “พื้นที่นี้ให้ (กล่อง)น้อง” เชิญชวนให้ทุกคนได้ร่วมเปิดพื้นที่ภายในหน่วยงาน ห้าง ร้าน อาคารสำนักงาน ฯลฯ สำหรับเป็นพื้นที่จัดวางกล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ

ระยะเวลาวางกล่อง :

ขึ้นอยู่กับความสะดวกของหน่วยงาน เช่น 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี  หรือ ในช่วงกิจกรรมพิเศษของหน่วยงาน/องค์กร

ขนาดกล่อง :

แบบที่ 1  กล่องอะคริลิก รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดกว้าง 8 นิ้ว สูง 8 นิ้ว ความลึกด้านล่าง 7.8 นิ้ว ด้านบน 4 นิ้ว

แบบที่ 2  กล่องอะคริลิก รูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดกว้าง 8 นิ้ว สูง 8 นิ้ว ความลึก 7.8 นิ้ว

การจัดเก็บกล่อง :

  1. หน่วยงาน/องค์กรประสานงานแจ้งวันเก็บกล่อง
  2. มูลนิธิฯ ส่งพนักงานของมูลนิธิฯ เข้าไปรับกล่อง
  3. มูลนิธิฯ เปิดกล่อง นับจำนวนเงินบริจาค แจ้งยอดเงิน
  4. หน่วยงาน/องค์กร เปิดกล่อง แจ้งจำนวนเงิน โอนเงินเข้าบัญชีบริจาคของมูลนิธิฯ

สิ่งที่หน่วยงาน/องค์กร/บุคคล จะได้รับ

  1. ใบเสร็จรับเงิน  สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  2. โปสเตอร์ขอบคุณจากมูลนิธิฯ สำหรับติดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน/องค์กร หรือเผยแพร่บนสื่อออนไลน์

ตัวอย่างผู้ใหญ่ใจดีมอบพื้นที่นี้ให้ (กล่อง) น้อง

ร้านCafe101

“ขอขอบคุณพี่วาสนามากๆ ค่ะ ที่ช่วยเป็นสะพานบุญให้ทางร้านและคุณลูกค้าที่รักทุกท่าน
ได้มีโอกาสสนับสนุนเงินเพียงเล็กๆ น้อยๆ ที่ร่วมกัน เพื่อองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมนะคะ…
ขอบคุณมากค่ะ ทั้งคุณลูกค้าและมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กด้วยนะคะ”

คุณกชพร เครือคล้าย เจ้าของร้าน Cafe101

ร้านบลูคัพ Blue Cup สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ยอดเงินบริจาคที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี เป็นเงินจำนวน 10,939 บาท

อัลบั้มภาพ

: 456