“ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ  มีประโยชน์เด็กได้เรียนรู้วิธีการปลูกผัก ระบายสี จับคู่ภาพที่หายไป ได้เรียนและจดจำค่ะ”

ผู้ปกครองของเด็กชายวัย 9 ปี

“ขอบคุณมากๆ ค่ะ   ของในถุงมีประโยชน์กับน้องๆ ช่วงนี้มากๆค่ะ ได้มีกิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัว ได้ปลูกต้นไม้ ได้หัดวาดรูประบายสี  ได้ฝึกทักษะการอ่านและได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากนิทานสองภาษาที่ได้รับมาด้วยค่ะ  แก้เบื่อได้ดีเลยค่ะ เพราะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่ะ   ขนมกับอุปกรณ์ต่างๆ น้องๆ ก็ได้นำมาใช้มาแบ่งปันกันค่ะ”

ผู้ปกครองของเด็กชายวัย 10 ปี

“น้องชอบค่ะ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ การอ่านนิทาน ระบายสีบ้าง หาคำศัพท์ต่างๆค่ะ  แม่ว่าดีนะคะเป็นประโยชน์ต่อน้องให้ว่างต่อการเล่นโทรศัพท์ค่ะ”

ผู้ปกครองของเด็กชายวัย 6 ปี

เสียงสะท้อนความรู้สึกของเด็กและผู้ปกครองเพียงบางส่วนจากจำนวน 500 คน ที่ได้รับแจก “ถุงพาเพลิน  #เล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19” จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ไม่เพียงเสียงสะท้อนเท่านั้น แต่ละครอบครัวได้ส่งภาพของเด็กๆ ที่ได้รับถุงพาเพลิน และภาพขณะเด็กทำชุดกิจกรรมภายในถุงพาเพลิน เราได้เห็นรอยยิ้มและความสุขที่ส่งมาพร้อมกับภาพนั้นๆ อีกด้วย เป็นเหมือนพลังที่ทำให้ทีมงาน หรือพนักงานของมูลนิธิฯ รู้สึกอิ่มเอม หายเหนื่อยกับช่วงเวลาที่ได้มาช่วยกันจัดเตรียมของให้เด็กๆ

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเมื่อต้นปีพ.ศ.2563 มูลนิธิฯได้ติดตามความเป็นอยู่ของเด็กและครอบครัวที่มูลนิธิฯให้ความช่วยเหลือและเครือข่ายชุมชน โรงเรียน หรือกลุ่มเป้าหมายที่มูลนิธิฯดำเนินงานด้วยอย่างสม่ำเสมอ มีการสำรวจหรือสอบถามกับเครือข่ายกลับพบว่า ไม่เพียงความกังวลที่มีต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เท่านั้น การแพร่ระบาดในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต มีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียน การทำงานให้รองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น   เด็กๆ ต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือ หยุดเรียนชั่วคราวเมื่อมีการแพร่ระบาดหนัก บางครอบครัวสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ มีการจัดกิจกรรมที่บ้านเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ทำตลอดเวลาที่หยุดอยู่บ้าน แต่สำหรับเด็กในบางครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก พ่อแม่ผู้ปกครองมีความกังวล ความเครียดไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างปกติ ไม่มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกับลูก เด็กต้องอยู่บ้านโดยไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล่นเกม ติดมือถือ  และบางครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อ สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ต้องกักตัวอยู่บ้านหรือพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการและป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

ด้วยความห่วงใยเด็กและครอบครัว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำถุงกิจกรรม #เล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19 ที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กจัดทำขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในครั้งแรก ได้ส่งมอบให้กับเด็กที่ได้รับโควิด-19 และอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 3 แห่งในกรุงเทพฯ จำนวน 125 ชุด  และส่งมอบให้กับเด็กในพื้นที่ชุมชนคุ้มครองเด็กทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จำนวน 101 ชุด เนื่องจากเด็กหยุดไม่มีกิจกรรมทำ นอกจากการเล่นเกม ติดมือถือ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพและการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 ต้นปี 2564 งานชุมชนคุ้มครองเด็ก ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้จัดทำ ชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก จำนวน 319 ชุด ส่งมอบให้กับเด็กและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เครือข่ายชุมชนคุ้มครองเด็กทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และมีกิจกรรมทำในระหว่างหยุดเรียนและได้ทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว โดยมีแกนนำชุมชนคุ้มครองเด็กแต่ละพื้นที่เป็นตัวแทนลงพื้นที่ส่งมอบความสุขให้กับเด็กและครอบครัว

และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอก3 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่ต่ำกว่า 3,000 คนต่อวัน เด็กๆ ได้รับผลกระทบ ไม่เพียงการประกาศเลื่อนเปิดเทอมเท่านั้น เด็กบางคน กลายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล และบางคนต้องกักตัวอยู่บ้าน  14 วันเพราะมีสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อ  มูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการ “ถุงพาเพลิน #เล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19” ขึ้นอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อแจกให้กับเด็กนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ในพื้นที่ห่างไกล ที่อาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และห่างไกลจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้งแจกให้กับเด็กในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด จำนวน 2,000 ชุด

ปลายเดือนพฤษภาคม 2564 พนักงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ช่วยกันจัดเตรียมถุงพาเพลินฯ บรรจุใบกิจกรรมเกมเสริมความรู้ ชุดหนังสือนิทาน ปลูกฝังเรื่องการดูแลสุขภาพฟันและการกินผัก ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ชุดอุปกรณ์สำหรับป้องกันเชื้อโรค เช่น หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ และขนม ชุดปลูกผัก ฯลฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากแหล่งทุนปาตาจ และได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป  ในรอบแรกมีการผลิตถุงพาเพลิน จำนวน 500 ใบ และในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ได้ส่งมอบเด็กและครอบครัวให้ชุมชนต่างๆ ได้แก่

1.โรงพยาบาลกลาง จำนวน 50 ชุด สำหรับเด็กที่ติดเชื้อและอยู่ระหว่างการกักตัวที่โรงพยาบาลและอาศัยอยู่ในชุมชนรอบโรงพยาบาล

2.ชุมชนคลองเตย จำนวน 100 ชุด  เป็นชุมชนแออัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากในชุมชน มูลนิธิฯ ได้ประสานส่งมอบให้กับกลุ่ม “คลองเตยดีจัง” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ชุมชน ให้เป็นผู้ช่วยแจกถุงพาเพลิน พร้อมกับถุงยังชีพที่ทางกลุ่มจัดทำขึ้น

3.ชุมชนสัมพันธ์  จำนวน 40 ถุง  มีจำนวนผู้ติดเชื้อและกักตัวในชุมชน ประมาณ 50 คน

4.ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 จำนวน 50 ถุง มีจำนวนผู้ติดเชื้อและกักตัวในชุมชน ประมาณ 50 คน

5.ชุมชนบ้านสันมะค่า ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  จำนวน 150 ชุด แม้จะไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในชุมชน แต่ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเช่นกัน

6.โรงเรียนวัดบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน 100 ชุด มีจำนวนผู้ติดเชื้อและกักตัวในชุมชน ประมาณ 38 คน

7.เด็กๆ บ้านพาเพลิน จำนวน 12 ชุด มีสมาชิกในครอบครัวของเด็ก จำนวน 2 ครอบครัวติดเชื้อ

 “หนูมีงานทำแล้วและหนูอ่านจบแล้ว (นิทานจับกินให้หมด)  มันทำให้หนูอยากปลูกผัก” เด็กหญิงวัย 7 ปี รีบบอกเล่าอย่างภูมิใจเมื่อได้พบกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ หลังจากที่เธอได้รับแจกถุงพาเพลิน ไปเมื่อสัปดาห์ก่อน

ปิดเทอมยาวเด็กๆ ไม่มีอะไรทำ พ่อแม่ต้องทำงาน  ถุงพาเพลินช่วยทำให้ลูกอยู่ในสายตา ไม่ไปวิ่งเล่นในจุดที่เสี่ยงหรืออันตรายและบางทีก็นั่งทำด้วยกัน เมล็ดพันธุ์ผักที่อยู่ในถุงกิจกรรมจุดประกายให้คุณแม่เริ่มต้นปลูกผักสวนครัวในพื้นที่เล็กๆ ” ผู้ปกครองเด็กหญิงวัย 7 ปี

ถุงพาเพลิน #เล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19 จะออกเดินทางอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม ครั้งนี้จะเดินทางไกลไปหาเด็กๆ ในเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก พื้นที่ห่างไกล จำนวน 12 โรงเรียน ทั้งในภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้  เพื่อส่งมอบความสุขให้กับเด็กและครอบครัว…

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก Partage

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัท หน่วยงาน และประชาชนทั่วไปที่ร่วมสนับสนุนทุนและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและครอบครัว

หากท่านใดประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขให้เด็กและครอบครัว สามารถร่วมบริจาคได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

*ภาพเด็กและครอบครัว ได้รับการอนุญาตเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

: 1,347