มูลนิธศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดโครงการ Plearn to Play เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กในโรงเรียนและชุมชนผ่านการเล่น และนันทนาการ โดยมีการอบรมพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการออกแบบกระบวนการกิจกรรมที่ส่งเสริมการเล่นของเด็กอย่างปลอดภัยและใกล้ชิดกับธรรมชาติ ในครั้งนี้มีการจัดอบรมในหัวข้อ “การเล่นกับการส่งเสริมพัฒนาเด็ก” ให้กับคุณครูในโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยวิทยากรจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

การอบรมทำให้คุณครูเข้าใจถึงประโยชน์ของการเล่น ที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆของเด็กๆ แต่การเล่นยังเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กได้อีกด้วย ซึ่งการเล่นจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีผู้ดูแลการเล่นที่คอยสังเกต เอื้ออำนวยเพื่อให้การเล่นของเด็ก เล่นได้อย่างสนุกและปลอดภัย   โดยมีกิจกรรมที่จำลองให้คุณครูย้อนคิดถึงความทรงจำในวัยเด็ก ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่มีอยู่ในบ้าน ของเหลือใช้  การสวมบทบาทเป็นผู้อำนวยการเล่น  รู้จักการประเมินความเสี่ยงจากการเล่น และได้ทดลองเล่นแบบเด็กๆ ผ่านการเล่นที่เด็กๆชอบมาก เล่นกับผ้า เล่นแป้งมหัศจรรย์  เล่นฟองสบู่ เล่นกระดาษวิวัฒนาการ เป็นต้น

หลังการอบรมผู้อำนวยการและคุณครู ร่วมกันคิดวางแผนว่าจะบูรณาการการเรียนการสอนในโรงเรียน ปรับลดคาบเรียนแล้วให้เด็กได้เล่น  และครูได้ตัวชี้วัดตามเกณฑ์อีกด้วย

ขอบคุณผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ที่ร่วมเปิดประสบการณ์เล่นไปด้วยกัน

ขอบคุณผู้สนับสนุนการเล่น

อัลบั้มภาพ

: 285