มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 เพื่อเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยทางเพศให้กับเด็ก โดยในช่วงเริ่มต้น มูลนิธิฯได้พัฒนากิจกรรมมาจากโปรแกรม Feeling Yes Feeling No จากหน่วยงานNational Film board ประเทศแคนาดา ต่อมาได้พัฒนากิจกรรมในรูปแบบของละครเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยจัดเป็นค่ายละคร “ตัวฉันเป็นของฉัน” หลังจากนั้นได้พัฒนาเป็นคู่มือการจัดกิจกรรม ประกอบกับการจัดทำซีดีละครเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ จากการนำเอาคู่มือการจัดกิจกรรมพร้อมซีดีไปทำกับเด็ก ทำให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ในปี พ.ศ.2563 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้พัฒนาคู่มือกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน ขึ้นมาใหม่พร้อมทั้งคลิปวิดีโอประกอบการจัดกิจกรรมในลักษณะหนังสั้น ที่มีสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เด็กอาจพบเจอในชีวิตประจำวันได้ หากบุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจศึกษาสามารถเข้าชมได้ที่ https://www.feelingyesnothailand.com/

โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โทรศัพท์ 02412-0738 หรือ 0-2864-3773

: 200