#จุดเริ่มต้นสร้างพลังเล็กๆในโรงเรียน..

24 มิถุนายน 2566 ทีมงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กออกเดินทางกันแต่เช้าตรู่ เพื่อไปยังโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง วันนี้เรามีนัดกับคุณครู เด็กๆ ผู้ปกครอง ชุมชนและกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อชวนกันเดิน “สำรวจจุดเสี่ยง” ในโรงเรียน

ก่อนที่ทุกคนจะเริ่มเดินสำรวจ ทีมงานได้เตรียมความพร้อมโดยการทำความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงต่างๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับเด็กในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่น สนามกีฬา อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ บริเวณรอบโรงเรียน ฯลฯ

หลังจากเดินสำรวจกันแล้ว ทีมงานชวนทุกคนพูดคุยกันถึงแนวทางป้องกันแก้ไข สิ่งที่เราพบเสมอในทุกครั้งที่ทำกิจกรรมนี้ คือ “เมื่อทุกคนเห็นปัญหา จะเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา” ดังเช่น เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน เราชวนผู้ปกครองอีกโรงเรียนหนึ่งเดินสำรวจจุดเสี่ยงตอนกลางวัน ตกเย็นผู้ปกครองมาช่วยกันปรับจุดเสี่ยงทันที เพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับลูกหลาน และในครั้งนี้เด็กๆ บอกว่า “วันจันทร์พวกหนูจะมาช่วยกันเก็บเศษตะปู เศษไม้ ฯลฯ ที่อยู่ตรงขอบสนาม จะได้ไม่มีใครมาเหยียบ” แม้การเดินสำรวจจุดเสี่ยง จะเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกัน

ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรม Volkswagen และ Terre des hommes Germany

#โครงการเพลินทูเพลย์

อัลบั้มภาพ

: 285