เมื่อวันที่1-3 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กจัดกิจกรรม “ห้องเรียนครูคุ้มครองเด็ก ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก” ณ ห้องประชุมกนกรัตน์รีสอร์ท ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้ผู้บริหาร คุณครูและเขตพื้นที่การศึกษา มีความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กและนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็ก (Child rights and child Safeguarding Policy) และสามารถนำสาระความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาให้โรงเรียนมีแนวทางในการคุ้มครองเด็กที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

อัลบั้มภาพ

: 285