ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมนักศิลปะบำบัดของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้จัดกิจกรรม “ศิลปะกับธรรมชาติ” (Art and Nature Play) ให้กับคุณครูโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อให้คุณครูได้ทำความรู้จักกับกิจกรรม และนำเอาไปใช้กับนักเรียน

ตลอด 3 วันคุณครูได้รู้จักตนเองผ่านกระบวนการศิลปะต่างๆ ทั้งวาดรูป ระบายสี การปั้น ปะติดธรรมชาติจากดอกไม้ ใบไม้ หิน ทราย แม้กระทั่งข้าวเปลือกที่คุณครูเตรียมมาจากบ้าน ก็สามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะได้ …

กิจกรรมนี้นอกจากจะสร้างสุขให้ครูแล้ว ยังทำให้ครูรู้ว่าธรรมชาติรอบตัวสามารถนำมาสร้างงานศิลปะได้ และช่วยสร้างสุขได้อย่างเรียบง่าย

มูลนิธิฯหวังว่า…เมื่อคุณครูมีความสุข จะสามารถส่งต่อความสุขนี้ไปยังนักเรียนของคุณครูต่อไปได้….

ขอขอบคุณองค์การแตร์เดอซอมม์เยอรมันนี และ Volkswagen ที่สนับสนุนกิจกรรม

#โครงการเพลินทูเพลย์

#ArtAndNaturePlay

อัลบั้มภาพ

: 0