English Site

วิดีโอ

วิดีโอ 2018-02-03T17:01:46+00:00
2906, 2020

Motion graphic ปลุก 5 ร ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย

29 มิถุนายน 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง มาปลุก5 ร. ในตัวเด็ก เพื่อเสริมทักษะให้เด็กสามารถดูแลปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยบุคคล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ในชีวิตประจำวัน

2205, 2020

ร่วมปกป้องเด็ก

22 พฤษภาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

จากเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน  ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานาน แม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนากฎหมาย วิธีการ กลไกการทำงานเพื่อคุ้มครองเด็กก็ตาม แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นควรเป็นบทบาทหน้าที่ของใครในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับเด็กอีก นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานกับเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศและถูกกระทำความรุนแรงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 มีข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร รับชมได้จากคลิปวิดีโอค่ะ

1905, 2020

Motion Graphic สร้างภูมิคิดส์พิชิตภัยคน

19 พฤษภาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เด็กๆคงอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ละแวกบ้านอาจมีคนที่เด็กคุ้นเคย หรือไม่คุ้นเคย มาอยู่ละแวกบ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองอย่าได้ละเลยเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆนะคะ เราจะดูแลให้เด็กๆปลอดจากโรคไวรัสโควิด-19 ไปพร้อมๆกับปลอดภัยจากบุคคลอันตราย มาดูกันว่าเราจะดูแลเด็กๆให้ปลอดภัยจากบุคคลอันตรายกันได้อย่างไร

203, 2020

ปกป้องเด็กจากความรุนแรง

2 มีนาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กทุกรูปแบบนั้นส่งผลกระทบต่อเด็ก โดยเฉพาะด้านจิตใจ ที่จะฝังรากลึกลงไปสู่การพัฒนาตัวตนของเด็ก ผู้ใหญ่หรือบุคคลแวดล้อมเด็กจะต้องดูแลปกป้องเด็กๆของเราอย่างไร ให้เติบโตขึ้นอย่างอยู่ดี มีสุข ปลอดภัยและไร้ความรุนแรง

2701, 2020

#แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้

27 มกราคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

# แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้ " เปลี่ยนมุมมองทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมของเด็ก ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมแบบนั้น.." "เตรียมใจและสมอง" "เริ่มที่ตัวเรา แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก

2701, 2020

Space&Time

27 มกราคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

"คุณอยากให้เขา เติบโตมาแบบไหน..?" เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นในสังคม บุคคลแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็ก สภาพการเลี้ยงดูเด็ก มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก ขอขอบคุณนักแสดงในเรื่องที่ช่วยสะท้อนภาพการเลี้ยงดูที่เด็กๆต้องเผชิญในแต่ละวัน

1009, 2019

พัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข : Rama Health Talk

10 กันยายน 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

โครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข เกิดขึ้นจากความตั้งใจของฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ต้องการนำกระบวนการศิลปะบำบัดมาใช้สร้างความสุขและส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ของรัฐ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ(กินนอน) เด็ก ๆ ต้องจากบ้าน จากครอบครัวมาใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนร่วมกับเพื่อนๆ และคุณครู  เด็ก ๆ รู้สึกเหงา เศร้า โดดเดี่ยว คิดถึงครอบครัว ด้วยวัยและวุฒิภาวะอันน้อยนิด หลายครั้งที่ก้าวพลาด

: 285