วิดีโอ

วิดีโอ2018-02-03T17:01:46+07:00
1301, 2024

ระหว่างความรักและความรุนแรง

13 มกราคม 2024|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

พ่อแม่ "รัก"ลูก แต่ทำไมถึง "รุนแรง"??? อะไรเป็นสาเหตุ หรือเพราะทัศนคติ ความคิด ความเชื่อที่มีแต่ในอดีตที่ฝังรากจนยากจะแก้ไข และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น แล้วเราจะมีวิธีเลี้ยงลูกอย่างไรที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรง ? พบคำตอบได้ในคลิปวิดีโอยุติความรุนแรงต่อเด็ก ชุด "ระหว่างความรักและความรุนแรง" ซึ่งมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็ก เปลี่ยนมุมมองและความคิดความเชื่อที่มีแต่ในอดีตที่ทำให้เกิดการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้ความรุนแรง

109, 2023

Plearn to play เล่นเพลินๆLearn ชิวชิว

1 กันยายน 2023|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

มารู้จักกับรายการ Plearn to Play เล่นเพลินๆ Learn ชิวชิว ของ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รายการที่จะทำให้ทุกท่านได้รู้จักกับเรื่องเล่นๆ ของเด็ก ๆ เล่นอย่างไรให้สนุก เล่นให้ปลอดภัย เล่นอย่างสร้างสรรค์ และทำให้เรื่องเล่นๆ เป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็ก 

2511, 2022

30ปี กับการเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของประเทศไทย

25 พฤศจิกายน 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ในปี 2565 ครบรอบ 30 ปีประเทศไทยลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แต่ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก และการใช้ความรุนแรงต่อเด็กยังมีอยู่ในสังคมไทย เราควรจะทำอย่างไรเพื่อร่วมกันปกป้องคุ้มครองเด็ก รศ.อภิญญา เวชยชัย ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และ นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้มีข้อเสนอแนะต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และความร่วมมือของประชาชน

2311, 2022

Motion Graphic : โรงเรียนคุ้มครองเด็ก

23 พฤศจิกายน 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

Motion Graphic ชุด "โรงเรียนคุ้มครองเด็ก ปกป้องด้วยหัวใจเด็กปลอดภัยด้วยคุณครู" จะทำให้คุณครูเข้าใจถึงแนวคิดการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ซึ่งมี 3 ด้านหลัก คือ 1.การจัดระบบความปลอดภัยในโรงเรียน 2.การเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็ก และ 3.การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ หากโรงเรียนสามารถดำเนินงานได้ตามแนวทางนี้ จะทำให้เด็กนักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัย เพราะได้รับการดูแลปกป้องจากคุณครูทุกคน

2011, 2022

20 พฤศจิกายน “วันสิทธิเด็กสากล”

20 พฤศจิกายน 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

เนื่องในโอกาส "วันสิทธิเด็กสากล" ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี และในปี 2565 ครบรอบ 30 ปีที่ประเทศไทยร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดทำคลิปวิดีโอชุดพิเศษ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก เพื่อเสนอข้อคิดเห็นต่อการทำงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็กและคุ้มครองเด็กในประเทศไทย คุณสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์

807, 2022

สถานการณ์นโยบายกัญชาของประเทศไทย ควรจะปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างไร

8 กรกฎาคม 2022|วิดีโอ, มัลติมีเดีย|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “สถานการณ์นโยบายกัญชาของประเทศไทย ควรจะปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างไร?” วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-11.30 น. ทาง ZOOM  ร่วมแลกเปลี่ยนโดย..

1706, 2022

MotionGraphic สอนเด็กดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยทางเพศ

17 มิถุนายน 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะภัยทางเพศ ยังคงเกิดขึ้นกับเด็กๆ ในทุกวัน ทำอย่างไรจะให้ลูกหลานของเราปลอดภัย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีคำแนะนำสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการสอนให้ลูกหลานดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยทางเพศ ด้วยการสอนให้เด็กรู้จักดูแลร่างกายของตนเอง "ตัวฉันเป็นของฉัน" รู้จักพื้นที่ส่วนตัว อวัยวะปกปิด ที่ห้ามใครมาสัมผัส ดู รู้จักการประเมินสถานการณ์เสี่ยงด้วยหลักคำถาม 3 ข้อ และหากเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยเด็กๆสามารถขอความช่วยเหลือได้

: 0
Go to Top