วิดีโอ

วิดีโอ2018-02-03T17:01:46+07:00
3112, 2021

Art Therapy ศิลปะบำบัดฟื้นฟูใจเด็กและครอบครัว

31 ธันวาคม 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ศิลปะบำบัด มีส่วนช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านบวกให้กับเด็ก คือ เด็กรู้สึกสนุก ผ่อนคลาย เป็นตัวของตัวเอง ได้คิดได้ทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ้ ช่วยลดผลกระทบจากประสบการณ์ด้านลบ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวอย่างผ่อนคลาย เหมือนกับว่าไม่ได้พูดถึงตนเอง ด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส ( Sensation

1609, 2021

Motion graphic คุ้มครองเด็ก หน้าที่ของเราทุกคน

16 กันยายน 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

Motion graphic ชุด “คุ้มครองเด็ก หน้าที่ของเราทุกคน” ได้นำเสนอตัวอย่างกระบวนการทำงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งหลังจากได้รับแจ้งเหตุแล้ว มีกระบวนการทำงานอย่างรอบด้านเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัย ได้รับการบำบัดฟื้นฟูเยียวยา จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมได้ #การคุ้มครองเด็ก เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน เมื่อพบเห็นเหตุหรือสงสัยว่าเด็กจะถูกกระทำด้วยความรุนแรง ไม่นิ่งเฉย ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทันที โทร.1300

909, 2021

a child and a monster

9 กันยายน 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

chisun ส่งซิงเกิลล่าสุด 'a child and a monster' ถึงการทารุณเด็กเพื่อเป็นกระบอกเสียงและระดมทุนเพื่อสนับสนุน Thaichildrights CPCR ให้แก่เหล่าเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง . chisun (ชิซัน) หรือ ชาร์ลี – จิรภัทร สุนิลหงส์ ศิลปินชายหน้าใหม่ที่มีเรื่องราวในเพลงที่น่าสนใจจนทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าเพลงต่อ ๆ

909, 2021

คลิปบทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็กต่อการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

9 กันยายน 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุ้มครองเด็กออนไลน์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "บทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็ก...กับการทำงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก” วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. และเครือข่ายแกนนำโรงเรียนคุ้มครองเด็ก จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุ้มครองเด็กออนไลน์ครั้งที่ 2 เรื่อง "บทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็กกับการทำงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก"

2906, 2020

Motion graphic ปลุก 5 ร ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย

29 มิถุนายน 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง มาปลุก5 ร. ในตัวเด็ก เพื่อเสริมทักษะให้เด็กสามารถดูแลปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากภัยบุคคล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ในชีวิตประจำวัน

2205, 2020

ร่วมปกป้องเด็ก

22 พฤษภาคม 2020|วิดีโอ, มัลติมีเดีย|

จากเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน  ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานาน แม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนากฎหมาย วิธีการ กลไกการทำงานเพื่อคุ้มครองเด็กก็ตาม แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นควรเป็นบทบาทหน้าที่ของใครในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับเด็กอีก นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานกับเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศและถูกกระทำความรุนแรงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 มีข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร รับชมได้จากคลิปวิดีโอค่ะ

1905, 2020

Motion Graphic สร้างภูมิคิดส์พิชิตภัยคน

19 พฤษภาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เด็กๆคงอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ละแวกบ้านอาจมีคนที่เด็กคุ้นเคย หรือไม่คุ้นเคย มาอยู่ละแวกบ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองอย่าได้ละเลยเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆนะคะ เราจะดูแลให้เด็กๆปลอดจากโรคไวรัสโควิด-19 ไปพร้อมๆกับปลอดภัยจากบุคคลอันตราย มาดูกันว่าเราจะดูแลเด็กๆให้ปลอดภัยจากบุคคลอันตรายกันได้อย่างไร

: 285
Go to Top