English Site

วิดีโอ

วิดีโอ 2018-02-03T17:01:46+00:00
409, 2019

“บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง”

4 กันยายน 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ทำอย่างไรให้บ้านเป็นสุขไร้ความรุนแรง พบคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสี่ท่านได้ในวีดีโอชุด "บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง"

401, 2019

อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก

4 มกราคม 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

พวกเขาเหล่านี้อายุต่างกัน อาชีพต่างกัน และพวกเขาเหล่านี้ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่... พวกเขาเหล่านี้กลับมาร่วมกันคิด วางแผน ออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็ก พวกเขาเหล่านี้มีจุดเชื่อมโยงที่เหมือนกัน คือ ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคม โดยเฉพาะเด็ก เพราะอะไรพวกเขาถึงมาเป็น "อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก" วีดีโอชุดนี้ จะทำให้คุณเข้าใจและเปิดโอกาสให้กับตนเองมาร่วมเป็น "ผู้พิทักษ์เด็ก"

611, 2018

ผู้พิทักษ์เด็กคุณก็เป็นได้

6 พฤศจิกายน 2018|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

พวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่ฮีโร่..เป็นแค่คนธรรมดา..ที่ลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ ให้เวลา ให้ความอบอุ่น ให้พื้นที่ปลอดภัย ให้โอกาส คุณก็สามารถทำและเป็นอย่างพวกเขาได้ #ผู้พิทักษ์เด็กคุณก็เป็นได้

1102, 2018

เพลงผู้พิทักษ์เด็ก

11 กุมภาพันธ์ 2018|วิดีโอ|

เพลงรณรงค์ "ผู้พิทักษ์เด็ก" จะสำเร็จลงไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่าผู้พิทักษ์เด็กทุกคนค่ะ มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ... เนื้อร้อง/ทำนอง : วราภรณ์ วิชญรัฐ เรียบเรียง : กานต์ ใหญ่สว่าง ศิลปิน : แพรว

108, 2017

สารคดี ชุมชนคุ้มครองเด็ก

1 สิงหาคม 2017|วิดีโอ|

"มีความรู้สึกว่าจุดประกายของน้ามะ เกิดจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ได้มาทำงานเต็มที่กับคนในชุมชน"  วไลภรณ์ ปาไหน เครือข่ายพ่อแม่ชุมชนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่ "รู้สึกว่ามีประโยชน์กับตัวเรา กับครอบครัว และเพื่อนบ้านในชุมชน"  รอหีม ดาราพงศ์ เครือข่ายพ่อแม่ชุมชนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่ "กิจกรรมที่เรามาแบ่งปันความรู้ให้กับเด็ก ความรู้ให้กับชุมชน มันเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นกิจกรรมที่เราภูมิใจในตัวเองมากที่สุด"

1907, 2017

ผู้พิทักษ์เด็กในชุมชน

19 กรกฎาคม 2017|วิดีโอ|

แม่ตา (บุญสิตา ประเสริฐทรัพย์) แม่อาสาในชุมชน เสียสละเวลาของตนเองในวันหยุดเข้าร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนทหารรักษาวัง คอยดูแล เป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กๆ และจัดกิจกรรมด้านศิลปะ งานประดิษฐ์เพื่อพัฒนาเด็กๆ  

2906, 2017

“วินัยเชิงบวก…เริ่มต้นที่ตัวเรา”

29 มิถุนายน 2017|วิดีโอ|

จากจุดเริ่มต้นที่เห็นถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กในสังคม รวมทั้งเด็กนักเรียนในโรงเรียน ในชุมชน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำ ทำให้นายวรรษะ วงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่เขต3

: 280