วิดีโอ2018-02-03T17:01:46+07:00
1905, 2020

Motion Graphic สร้างภูมิคิดส์พิชิตภัยคน

19 พฤษภาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เด็กๆคงอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ละแวกบ้านอาจมีคนที่เด็กคุ้นเคย หรือไม่คุ้นเคย มาอยู่ละแวกบ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองอย่าได้ละเลยเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆนะคะ เราจะดูแลให้เด็กๆปลอดจากโรคไวรัสโควิด-19 ไปพร้อมๆกับปลอดภัยจากบุคคลอันตราย มาดูกันว่าเราจะดูแลเด็กๆให้ปลอดภัยจากบุคคลอันตรายกันได้อย่างไร

203, 2020

ปกป้องเด็กจากความรุนแรง

2 มีนาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กทุกรูปแบบนั้นส่งผลกระทบต่อเด็ก โดยเฉพาะด้านจิตใจ ที่จะฝังรากลึกลงไปสู่การพัฒนาตัวตนของเด็ก ผู้ใหญ่หรือบุคคลแวดล้อมเด็กจะต้องดูแลปกป้องเด็กๆของเราอย่างไร ให้เติบโตขึ้นอย่างอยู่ดี มีสุข ปลอดภัยและไร้ความรุนแรง

2701, 2020

#แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้

27 มกราคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

# แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้ " เปลี่ยนมุมมองทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมของเด็ก ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมแบบนั้น.." "เตรียมใจและสมอง" "เริ่มที่ตัวเรา แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก

2701, 2020

Space&Time

27 มกราคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

"คุณอยากให้เขา เติบโตมาแบบไหน..?" เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นในสังคม บุคคลแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็ก สภาพการเลี้ยงดูเด็ก มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก ขอขอบคุณนักแสดงในเรื่องที่ช่วยสะท้อนภาพการเลี้ยงดูที่เด็กๆต้องเผชิญในแต่ละวัน

1009, 2019

พัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข : Rama Health Talk

10 กันยายน 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

โครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข เกิดขึ้นจากความตั้งใจของฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ต้องการนำกระบวนการศิลปะบำบัดมาใช้สร้างความสุขและส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ของรัฐ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ(กินนอน) เด็ก ๆ ต้องจากบ้าน จากครอบครัวมาใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนร่วมกับเพื่อนๆ และคุณครู  เด็ก ๆ รู้สึกเหงา เศร้า โดดเดี่ยว คิดถึงครอบครัว ด้วยวัยและวุฒิภาวะอันน้อยนิด หลายครั้งที่ก้าวพลาด

409, 2019

“บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง”

4 กันยายน 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ทำอย่างไรให้บ้านเป็นสุขไร้ความรุนแรง พบคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสี่ท่านได้ในวีดีโอชุด "บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง"

401, 2019

อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก

4 มกราคม 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

พวกเขาเหล่านี้อายุต่างกัน อาชีพต่างกัน และพวกเขาเหล่านี้ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่... พวกเขาเหล่านี้กลับมาร่วมกันคิด วางแผน ออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็ก พวกเขาเหล่านี้มีจุดเชื่อมโยงที่เหมือนกัน คือ ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคม โดยเฉพาะเด็ก เพราะอะไรพวกเขาถึงมาเป็น "อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก" วีดีโอชุดนี้ จะทำให้คุณเข้าใจและเปิดโอกาสให้กับตนเองมาร่วมเป็น "ผู้พิทักษ์เด็ก"

: 1,783
Go to Top