English Site

นิยายภาพ เรื่อง “เด็กหญิงวาสนา”

>>>>นิยายภาพ เรื่อง “เด็กหญิงวาสนา”

เป็นการจำลองภาพคดีที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนแห่งหนึ่ง แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและเหตุการณ์เล็กน้อย เพื่อมิให้กระทบต่อเด็กและครอบครัว  แต่คุณครูสมรัก เป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง และเป็นบุคคลที่พึงได้รับการยกย่องนับถือสักการะในฐานะของบูรพาคณาจารย์อย่างแท้จริง แม้ว่าจะต้องรับแรงกดดันต่างๆ รวมทั้งการข่มขู่จากฝ่ายผู้กระทำความผิด และแม้แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนตัวจริงที่ใช้อำนาจหน้าที่บีบบังคับเธอยิ่งกว่าในนิยายภาพ เธอก็มิได้ย่อท้อ ….

เจตนารมณ์ของหนังสืภาพเล่มนี้ ต้องการชี้ให้เห็นว่า เด็กจะสามารถหลุดรอดพ้นจากภัยอันมืดมนนี้ได้ ก็ต่อเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทำหน้าที่ตามที่ตนพึงจะปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นครู แม่ ปู่ย่าตายาย พี่ป้าน้าอา ก็ตาม..

: 93
2018-03-10T18:29:12+00:00 20 กุมภาพันธ์ 2014|สิ่งพิมพ์|