English Site

หนังสือเรื่องเล่าผู้พิทักษ์เด็ก

>>>>หนังสือเรื่องเล่าผู้พิทักษ์เด็ก

หนังสือเรื่องเล่า 'ผู้พิทักษ์เด็ก' เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผู้พิทักษ์เด็ก ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวของบุคคล กลุ่มคน ที่มีช่วงวัย อาชีพและบทบาทหน้าที่แตกต่างกันในสังคม แต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาทำเหมือนกันคือ การดูแล ปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนาเด็ก ในมุมที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง และจะตอกย้ำให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มีอาชีพใดอยู่ในสังคม คุณก็สามารถที่จะเป็นผู้พิทักษ์เด็กได้  เพียงแค่คุณใส่ใจ  เฝ้าระวัง ไม่เพิกเฉย และลงมือทำในสิ่งที่คุณทำได้

มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเรื่องเล่า 'ผู้พิทักษ์เด็ก' เล่มนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม ได้ลุกขึ้นมาให้โอกาสตนเองในการมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองเด็กๆของเรา

'ผู้พิทักษ์เด็ก..คุณก็เป็นได้'

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

(* สำคัญต้องกรอก)

: 174
2019-04-09T19:56:03+00:00 9 เมษายน 2019|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|