โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ชุมชน องค์กรชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันดำเนินงานต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชน
มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความปลอดภัยและได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

หนังสือบทเรียนการดำเนินงานชุมชนคุ้มครองเด็กนี้ เป็นการวิเคราะห์การดำเนินงานชุมชนคุ้มครองเด็กในพื้นที่นำร่องที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กทำงานด้วย โดยมีข้อมูลการทำงานตั้งแต่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเริ่มทำกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ในชุมชนวัดประชาระบือธรรม ในปี 2542 จนเกิดเป็นโครงการชุมชนคุ้มครองเด็กในปี 2549 และมีการขยายแนวคิดไปยังพื้นที่ต่างๆ

ทั้งนี้มูลนิธิฯ ขอขอบคุณเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่นำร่องที่ร่วมกันดำเนินโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก ด้วยกันจนเกิดเป็นบทเรียนที่น่าสนใจก่อให้เกิดประโยชน์กับ
เด็กและครอบครัวในพื้นที่ มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านและจุดประกายให้เกิดชุมชนคุ้มครองเด็กในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

หากมีสิ่งใดที่ผิดพลาดในเอกสารเล่มนี้ มูลนิธิฯ ขออภัยทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 285