#สัญญาณบ่งชี้ถึงพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตหรือติดเกมของเด็กและวัยรุ่น

แล้วพ่อแม่จะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกๆมีปัญหาเสพติดอินเทอร์เน็ต หรือ Internet addiction แล้ว ลองมาดูสัญญาณบ่งชี้เหล่านี้

 1. หมกมุ่นกับการใช้อินเทอร์เน็ตหรือเล่นเกม โดยใช้เวลาเล่นมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน
 2. ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตหรือเล่นเกมได้ หรือเล่นเกินเวลาที่ผู้ปกครองอนุญาต
 3. ใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตหรือเล่นเกมมากขึ้นเรื่อยๆ
 4. หมดความสนใจหรือเลิกทำกิจกรรมอื่นๆที่เคยทำยามว่าง
 5. ใช้อินเทอร์เน็ตหรือการเล่นเกมเพื่อหลบหนีจากเรื่องไม่สบายใจต่างๆ
 6. หมดเงินไปเป็นจำนวนมากจากการใช้อินเตอร์เน็ตหรือเล่นเกม เช่น ซื้อของออนไลน์ ซื้อเพลง/ซื้อภาพยนตร์ออนไลน์จำนวนมาก เล่นพนันออนไลน์ จ่ายเงินเพื่อเข้าดูเว็บไซต์ลามกต่างๆ เติมเงินเพื่อเข้าเล่นเกม ซื้อไอเทมในเกม เป็นต้น  หากถูกบังคับให้เลิกหรือหยุดเล่นจะต่อต้าน หงุดหงิดไม่พอใจ บางคนถึงขั้นกระสับกระส่าย หรือก้าวร้าว
 7. อารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น เก็บตัว แยกตัว ดูเหมือนมีความลับ หลบๆ ซ่อนๆ โกหก ขี้โมโห หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า ดื้อ ต่อต้าน
 8. กระวนกระวายใจ หงุดหงิด ก้าวร้าว เมื่อไมได้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือเล่นเกม
 9. ใช้อินเทอร์เน็ตรือเล่นเกมมากจนมีผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การเรียน การทํางาน สุขภาพ และความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูล : คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่น โดย ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

  (* สำคัญต้องกรอก)

  : 285