ในปี 2562 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและครอบครัว…ลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดคณะทำงานในชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้มีการดำเนินงานในชุมชน 5 แห่ง ได้แก่ ชุมชนตำบลบ่อแดง จังหวัดสงขลา ชุมชนตำบลท่าตุ้ม จังหวัดลำพูน ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 กรุงเทพมหานคร ชุมชนตำบลโคกสง่า จังหวัดขอนแก่น และชุมชนตำบลสันมะค่า จังหวัดเชียงราย จากการดำเนินงานกับชุมชนทั้ง 5 แห่ง ทำให้เกิดแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว สำหรับให้ชุมชนหรือหน่วยงานที่สนใจได้นำเอาแนวทางกิจกรรมไปใช้กับครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวลดการใช้ความรุนแรงต่อกัน

คู่มือการจัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุขเล่มนี้ เป็นคู่มือสำหรับให้หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่ทำงานด้านเด็กและครอบครัวในพื้นที่ ได้นำไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กในพื้นที่เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กได้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นแนวทางการเลี้ยงดูลูกเชิงบวกที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เพื่อช่วยลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1. การดำเนินงานจัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข ในภาพรวม 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง และ 3. สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบและข้อมูล เพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน องค์กร หรือ บุคคลที่ทำงานด้านเด็กและครอบครัวในการนำคู่มือนี้ไปทำกิจกรรมกับครอบครัว เพื่อช่วยลดความรุนแรง ในครอบครัว โดยสามารถปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและ ครอบครัวที่ยั่งยืน

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 148