แนวทางการรายงานข่าวเด็กที่ถูกกระทำ

'เด็กที่ถูกกระทำ'  หมายถึง  เด็กที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ การขายและการลักพาเด็ก รวมถึงการแสวงประโยชน์กับเด็กในทุกรูปแบบ (UNICEF:2020)

ผลกระทบเมื่อเด็กที่ถูกกระทำเป็นข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์

 • เด็กได้รับความช่วยเหลือเร็ว ได้รับการปกป้อง
 • กระแสสังคมทำให้ลงโทษผิดคน
 • เด็ก / ครอบครัว กลายเป็นฝ่ายผิด ถูกซ้ำเติมจากสังคม ใช้ชีวิตปกติไม่ได้
 • เด็กไม่กล้าขอความช่วยเหลือ
 • เด็กเกิดบาดแผลในใจ Trauma ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย
 • เด็กลดคุณค่าตัวเอง กระทบต่อชีวิตในอนาคต
 • กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ เช่น คนร้ายหลบหนี ทำลายเบาะแสด ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง

 

DOs / ข้อควรปฏิบัติ

ด้านอัตลักษณ์ : 

-ปกปิดตัวตนของเด็กและคนใกล้ชิด โดยใช้นามสมมติที่ไม่เชื่อมโยงถึงตัวเด็ก

-ใช้คำเรียกผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิดที่ไม่เชื่อมโยงถึงตัวเด็ก เช่น เรียกว่า พ่อ แม่ ครู คนร้าย ฯลฯ โดยไม่ระบุชื่อ-นามสกุล

ด้านภาพ :   

-นำเสนอภาพวาด ภาพการ์ตูน ปกปิดตัวตนของเด็ก หรือใช้คำบรรยายแทนภาพเด็ก

-กรณีเด็กเสียชีวิตอาจเผยแพร่ภาพหน้าตรงขณะมีชีวิตได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เด็กและครอบครัว หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

ด้านเนื้อหา :

-นำเสนอรายละเอียด ข้อเท็จจริง หรือพฤติกรรมเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็ก ไม่ละเมิดสิทธิหรือสร้างความเสียหายแก่เด็กและครอบครัว

ด้านการใช้คำ : 

-ระมัดระวังการใช้ภาษา คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน จิตใจ ชื่อเสียงเกียรติคุณของเด็กและครอบครัว

ด้านอื่นๆ:

-สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็ก นักจิตวิทยา แทนการสัมภาษณ์เด็ก

-ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูล เบาะแสโดยเน้นให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนเป็นข่าวหรือเผยแพร่เรื่องราวสู่สาธารณะ

DON'Ts / ไม่ควรปฏิบัติ

ด้านอัตลักษณ์ :

*เผยแพร่ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ที่เรียน ที่ทำงาน เสียง ฯลฯ ของเด็ก ผู้ปกครอง หรือคนร้ายที่ทำให้ล่วงรู้ถึงตัวเด็ก ยกเว้นกรณีเด็กสูญหาย แต่ต้องไม่ส่งผลเสียต่อเด็ก

ด้านภาพ :   

*เผยแพร่ภาพหรือคลิปที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่เด็ก ครอบครัว ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวและภาพหรือคลิปของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงภาพใดๆที่จะทำให้รู้ถึงตัวเด็กได้

**เผยแพร่ภาพหรือคลิปเกี่ยวกับเด็กที่ลามก อนาจาร โป๊เปลือย อุจาด สื่อถึงเรื่องเพศ

ด้านเนื้อหา:   

*เผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่เด็ก ครอบครัว หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

-เผยแพร่เรื่องราวที่ซ้ำเติมความทุกข์ของเด็ก และครอบครัว

-นำเสนอข่าวหรือเรื่องราวโดยใส่ความคิดเห็นส่วนตัว ตัดสินตัวเด็กและครอบครัวในเชิงลบ หรือนำเสนอเกินกว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

ด้านการใช้คำ :

ใช้คำบรรยายที่รุนแรงกระทบกระเทือนจิตใจ เช่น ถูกสอดใส่อวัยวะเพศ ถูกข่มขืน เป็นต้น

ด้านอื่นๆ :     สัมภาษณ์เด็กโดยตรง

*จำคุก 6 เดือน ปรับ 60,000 บาท

**จำคุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท

ที่มาข้อมูล : คู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็ก บนสื่อออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

  (* สำคัญต้องกรอก)

  : 1,212