ในสังคมทุกวันนี้ ยังมีเด็ก ๆ ที่ถูกทารุณกรรม ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และถูกกระทำด้วยความรุนแรงในหลาย ๆ รูปแบบ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จึงรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พวกเราทุกคนช่วยกันปกป้องดูแลเด็ก ๆ ให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

ล่าสุดด้วยสปอตโฆษณาทางวิทยุเรื่อง Grandpa”  ที่สร้างสรรค์โดย บริษัท เดนท์สุ วัน (กรุงเทพฯ) จำกัด โดยสปอตโฆษณานี้ใช้วิธีการสื่อสารผ่านเรื่องเล่าฝังใจของชายชราคนหนึ่งถึงการล่วงละเมิดในวัยเด็ก ซึ่งแม้เวลาจะล่วงเลยมายาวนานเพียงใด เหตุการณ์เลวร้ายก็ยังชัดเจนอยู่ในความทรงจำ นับเป็นบาดแผลยิ่งใหญ่ฝังอยู่ในใจตลอดทุกช่วงชีวิต

เราทุกคนคงไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเด็กคนไหนอีก มาช่วยกันดูแลเด็ก ๆ ของเราให้ปลอดภัยนับจากวันนี้ เพราะใคร ๆ ก็สามารถเป็นผู้พิทักษ์เด็กได้ เพียงแจ้ง 0-2412-1196 เมื่อพบเห็นเหตุ

: 145