English Site

มัลติมีเดีย

>มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย 2018-02-11T14:35:52+00:00
1009, 2019

พัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข : Rama Health Talk

10 กันยายน 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

โครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข เกิดขึ้นจากความตั้งใจของฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว

409, 2019

“บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง”

4 กันยายน 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ทำอย่างไรให้บ้านเป็นสุขไร้ความรุนแรง พบคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสี่ท่านได้ในวีดีโอชุด

904, 2019

หนังสือเรื่องเล่าผู้พิทักษ์เด็ก

9 เมษายน 2019|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

หนังสือเรื่องเล่า “ผู้พิทักษ์เด็ก” เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผู้พิทักษ์เด็ก

904, 2019

E-magazineฉบับที่ 6 ประมวลภาพการทำงานโครงการผู้พิทักษ์เด็ก ปี2560

9 เมษายน 2019|มัลติมีเดีย, E-Magazine|

E-magazine ฉบับที่ 6 นี้ 

401, 2019

อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก

4 มกราคม 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

พวกเขาเหล่านี้อายุต่างกัน อาชีพต่างกัน

2912, 2018

Infographicสัญญาณบ่งชี้ถึงพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตหรือติดเกมของเด็กและวัยรุ่น

29 ธันวาคม 2018|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

#สัญญาณบ่งชี้ถึงพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตหรือติดเกมของเด็กและวัยรุ่น แล้วพ่อแม่จะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกๆมีปัญหาเสพติดอินเทอร์เน็ต หรือ

: 285