มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย2018-02-11T14:35:52+07:00
807, 2022

สถานการณ์นโยบายกัญชาของประเทศไทย ควรจะปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างไร

8 กรกฎาคม 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ

1706, 2022

MotionGraphic สอนเด็กดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยทางเพศ

17 มิถุนายน 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะภัยทางเพศ

3112, 2021

Art Therapy ศิลปะบำบัดฟื้นฟูใจเด็กและครอบครัว

31 ธันวาคม 2021|วิดีโอ, มัลติมีเดีย|

ศิลปะบำบัด มีส่วนช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านบวกให้กับเด็ก

1609, 2021

Motion graphic คุ้มครองเด็ก หน้าที่ของเราทุกคน

16 กันยายน 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

Motion graphic

909, 2021

คลิปบทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็กต่อการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

9 กันยายน 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุ้มครองเด็กออนไลน์ ครั้งที่

2804, 2021

บทเรียนการดำเนินงาน “ชุมชนคุ้มครองเด็ก”

28 เมษายน 2021|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ชุมชน องค์กรชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันดำเนินงานต่างๆ

: 285
Go to Top