กิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมและโครงการ2021-11-30T21:04:24+07:00

“หนูจะไม่เป็นผู้รังแกใครอีก”

16 มิถุนายน 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดทำโครงการป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน มาตั้งแต่ในปี 2562 เพื่อให้ครูและเด็กเข้าใจถึงผลกระทบของการรังแกกัน เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเด็ก จากผู้ที่อาจเคยเป็นผู้รังแกผู้อื่น ให้เข้าใจความรู้สึกของเพื่อนที่ถูกรังแก เปลี่ยนจากผู้วางเฉย

ชวนครู “เล่น” เสริมพลังเรียนรู้ให้เด็ก

1 มิถุนายน 2023|กิจกรรมและโครงการ, โครงการปัจจุบัน|

มูลนิธศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดโครงการ Plearn to Play เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กในโรงเรียนและชุมชนผ่านการเล่น และนันทนาการ โดยมีการอบรมพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ

รณรงค์ยุติการลงโทษทางกาย 30 เมษายน 2566

30 เมษายน 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

30 เมษายน วันยุติการลงโทษทางกายต่อเด็กสากล April 30th is International Day to

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน : มุมมองอาเซียน สู่การขับเคลื่อนในประเทศไทย

25 มีนาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

24 มีนาคม 2566 : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน :

6 หนังสั้นยุติความรุนแรงต่อเด็ก

11 มีนาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

หลังจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อ "นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก" รุ่นที่ 1

พัฒนาพ่อแม่เลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างเข้าใจ

1 มีนาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กวัยรุ่น อายุ 13-18 ปี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นให้กับครอบครัว ทั้งหมด

นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก

1 มีนาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, โครงการปัจจุบัน|

ด้วยสภาพปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ที่มีอยู่ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้พัฒนาโครงการ “ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” ขึ้น โดยมีการทำงานกับหลายภาคส่วนทั้งในระดับนโยบาย ระดับท้องถิ่น การพัฒนาให้เกิดระบบคุ้มครองเด็กขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน เรื่อง “สิทธิเด็ก&ความรุนแรง”

27 กุมภาพันธ์ 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่ตำบลเกาะกลางและตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

#ช่วยน้องให้ปลอดภัย

17 สิงหาคม 2022|ข่าวสารกิจกรรม, กิจกรรมและโครงการ|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”  สมทบทุนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  เวลา

: 285
Go to Top