มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก2024-06-05T13:33:32+07:00

กิจกรรมและโครงการ

4 หนังสั้นยุติความรุนแรงต่อเด็ก ที่คุณควรดู!!

5 มิถุนายน 2024|

ชวนดูหนังสั้นยุติความรุนแรงต่อเด็ก 4 เรื่อง ที่จะทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจ

ห้องเรียนพ่อแม่ รู้และเข้าใจลูก

12 พฤษภาคม 2024|

"ดีจังเลยเนาะ..ได้ความรู้มากๆเลย บางทีเราก็เหนื่อยนะเลี้ยงลูก..มีอีกเรื่อยๆก็ดีนะ “วันนี้ได้ความรู้หลายๆ อย่าง

คลังความรู้

Infographic “จัดการอารมณ์พ่อแม่ ลดความรุนแรงต่อลูก”

16 เมษายน 2024|

เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากการกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ทุกเวลาและทุกสถานที่  พ่อแม่จึงควรจัดการ ควบคุม และแสดงออกอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้อารมณ์เหล่านั้นกลายเป็นต้นเหตุของการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและละเมิดต่อสิทธิเด็ก  เพราะเมื่อพ่อแม่รู้สึกเหนื่อย เครียด กังวลใจ หรือโมโห มีความเสี่ยงที่จะโมโหลูกมากขึ้น อาจจะระบายความหงุดหงิดกับลูก  พ่อแม่ต้องคอยสังเกตอารมณ์ของตนให้ดี ระวังที่จะไม่ระบายอารมณ์เอากับลูก  และอย่าปล่อยให้ความโกรธทำให้พ่อแม่พูดอะไรที่ร้ายๆ

Infographic “เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ใช้ความรุนแรง”

16 เมษายน 2024|

“เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ใช้ความรุนแรง” ปรับทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองทัศนคติใหม่ที่มีต่อเด็ก (จากเดิมที่มองว่าเด็กเป็นสมบัติของพ่อแม่ เป็นที่รองรับอารมณ์ ทำให้เด็กเจ็บ กลัว จะได้เชื่อฟัง เพราะเป็นเหตุที่ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก) มองเด็กว่ามีสิทธิ มีความต้องการ ต้องการการดูแลเอาใจใส่ ต้องการความรัก และได้รับการพัฒนา รับฟังเด็กให้มากขึ้น

มัลติมีเดีย

สารคดีสิทธิเด็ก ชุด การคุ้มครองเด็กในประเทศไทย เป็นสารคดีที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการผลักดันให้เกิดกฎหมายคุ้มครองเด็กและระบบการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย โดยบอกเล่าเรื่องผ่านบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก นับตั้งแต่การช่วยเหลือให้เด็กได้รับความปลอดภัย ได้รับการฟื้นฟูเยียวยา ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ให้การช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ได้รับการเยียวยาความเสียหาย ตลอดจนการคืนเด็กสู่สังคม  ดูเพิ่มเติม

แนะนำลิงก์

: 0
Go to Top