คลังความรู้

Infographic ลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่

2023-03-23T11:08:25+07:0023 มีนาคม 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่!! เพราะความคิดความเชื่อที่ว่า “ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่” ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองบางคน มีวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ส่งผลกระทบต่อทางร่างกายและจิตใจของเด็ก เช่น

Infographic รู้ไหมเด็กทุกคนมีสิทธินะ !!

2023-02-27T13:58:20+07:0027 กุมภาพันธ์ 2023|คลังความรู้, กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

รู้ไหมเด็กทุกคนมีสิทธินะ !! เด็กทุกคนมีสิทธิ สิทธิเหล่านี้ถูกเขียนไว้ใน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ  ประเทศไทยลงนามภาคยานุวัติรับรอง

Infographic ทำร้ายจิตใจ แผลร้ายในใจเด็ก

2023-02-17T00:09:55+07:0017 กุมภาพันธ์ 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การทำร้ายจิตใจเด็ก (Emotional Abuse)  ถือเป็นการทารุณกรรมเด็กอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลเด็กปฏิเสธ  เฉยเมยไม่สนใจ

Infographic พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเกิดจากอะไร?

2022-11-25T12:11:06+07:0025 พฤศจิกายน 2022|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก, คลังความรู้|

ปัญหาความก้าวร้าวรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือชุมชน เกิดจากปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ๑)

Infographic สอนลูกจัดการอารมณ์ด้านลบหรือปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง

2022-10-27T22:32:18+07:0027 ตุลาคม 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

หากผิดหวัง โกรธ เสียใจ ไม่ได้ดังใจ แทนที่จะจัดการด้วยอารมณ์ด้านลบด้วยความรุนแรง จะทำยังไงให้ผ่านพ้นพายุอารมณ์ตรงนั้นไปได้อย่างไม่ต้องเกิดผลกระทบรุนแรง

Infographic ครอบครัวแบบไหนไม่ทำร้ายเด็ก

2023-10-11T15:54:56+07:0030 กันยายน 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ปัจจัยป้องกันที่จะทำให้ครอบครัวไม่ทำร้ายเด็ก พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กควรจะมีลักษณะดังนี้ ผู้เลี้ยงดูเด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์  รู้ทันว่าตนเองกำลังรู้สึกอย่างไรและสามารถจัดการกับความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่านั้นด้วยตนเองได้ เช่น รู้ว่าตนเองเหนื่อย

Infographic จัดการความโกรธ ลดความรุนแรงต่อเด็ก

2022-08-23T15:53:19+07:0023 สิงหาคม 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

“ลูกไม่เชื่อฟัง ทำอย่างไรจะไม่ใช้ความรุนแรงกับลูก” เมื่อเด็กๆ ไม่เชื่อฟัง ทำอย่างไรถึงจะไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็ก  สิ่งที่ผู้ใหญ่ควรทำ

Info graphic สาเหตุที่ครอบครัวทำร้ายเด็ก

2022-08-01T12:10:21+07:001 สิงหาคม 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

“สาเหตุที่ครอบครัวทำร้ายเด็ก” การที่บุคคลใดสามารถทำร้ายเด็กได้ เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และไม่สามารถอธิบายสาเหตุอย่างง่ายๆ ได้ เพราะพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงมักเป็นผลรวมของการมีปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย

Infographic ปล่อยลูกไว้ใช่ว่าจะดี 2

2022-06-08T10:18:13+07:008 มิถุนายน 2022|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก, คลังความรู้|

การปล่อยปละละเลย เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก ไม่ควรมองข้าม เพราะการปล่อยปละละเลยสามารถสร้างผลกระทบต่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กในอนาคตได้อย่างมากมาย การปล่อยปละละเลย  ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพ่อแม่

Infographic ปล่อยลูกไว้ใช่ว่าจะดี1

2022-05-23T10:53:10+07:0023 พฤษภาคม 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การปล่อยปละละเลย เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก ไม่ควรมองข้าม เพราะการปล่อยปละละเลยสามารถสร้างผลกระทบต่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กในอนาคตได้อย่างมากมาย การปล่อยปละละเลย  ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพ่อแม่

Infographic การปฏิบัติต่อเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำในการดูแลเด็ก

2022-04-28T16:26:06+07:0028 เมษายน 2022|คลังความรู้, มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก|

จากข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเนื้อหาสาระในการดูแลเด็กทุกคน โดยกําหนดให้ผู้ปกครองมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน

Infographicเลี้ยงลูกอยู่ดีมีสุข#2

2022-03-21T22:26:35+07:0018 มีนาคม 2022|คลังความรู้, มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก|

เลี้ยงลูกอยู่ดีมีสุข ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็ก  (2) เป้าหมายการคุ้มครองเด็ก คือ การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

: 285
Go to Top