English Site

คลังความรู้

>คลังความรู้

ความจริงของเด็กที่ถูกทำร้าย ตอนที่ 1

2018-03-19T22:18:15+00:00 28 กรกฎาคม 2017|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางด้านร่างกาย จิตใจ ทางเพศ หรือการปล่อยปละละเลย ล้วนส่งผลร้ายต่อเด็กในทุกด้าน 

แบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ

2018-03-18T07:08:17+00:00 24 เมษายน 2017|มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก|

แบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั่นต่ำชุดนี้ได้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเด็กและครอบครัว สามารถค้นหาและตรวจพบเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ

HOW TO เลี้ยงลูกอย่างไรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

2018-03-18T07:11:42+00:00 3 มีนาคม 2017|มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก|

พูดคุยกับเด็กได้ตั้งแต่อยู่ในท้องเพื่อสร้างสัมพันธ์ การสร้างความผูกพันกับเด็ก โดยมีการสื่อสารกับเด็ก ด้วยการแสดงออกที่ดีมีความรัก ความผูกพันต่อเด็ก จะทำให้เด็กรักและผูกพันตอบเช่นเดียวกันในทางที่ดี

10 ข้อควรรู้เพื่อร่วมปกป้องสิทธิเด็ก

2018-03-06T23:03:44+00:00 23 มกราคม 2017|กระบวนการคุ้มครองเด็ก|

เดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม ร่วมกันดูแล เอาใจใส่และปกป้องคุ้มครองเด็กๆทุกคนในสังคม ให้มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุข ประการสำคัญ ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิเด็ก

หยุด ซ้ำเติมเมื่อลูกทำผิดพลาด

2018-03-19T22:21:26+00:00 23 มกราคม 2017|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

เดือนพฤศจิกายน เดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีคำแนะนำดีดีที่ผู้พิทักษ์เด็กสามารถนำไปปรับใช้กับครอบครัวของท่านได้ เพราะความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้น ในสังคมทุกวันนี้ เราสามารถช่วยกันหยุดยั้งได้ ตั้งแต่ในบ้านของเรา

หยุด ลงโทษโดยใช้อารมณ์

2018-03-19T22:14:45+00:00 23 มกราคม 2017|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ตอนที่ 2 หยุด ลงโทษโดยใช้อารมณ์ เช่น ด่าทอ หรือทุบตี เพราะจะเป็นการทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้เด็กจดจำและนำความรุนแรงเหล่านั้นไประบายออกสู่คนอื่นที่เขาไม่พอใจ ควรอธิบายด้วยเหตุผลว่าลูกทำผิดอะไร และให้เด็กได้คิดและทบทวนว่า ตัวเขาจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร

หยุด!! ทะเลาะกันต่อหน้าลูก

2018-03-19T22:22:22+00:00 23 มกราคม 2017|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

หยุด!! ทะเลาะกันต่อหน้าลูก เพราะเด็กอาจจะกลายเป็นเด็กเก็บความรู้สึก ก้าวร้าว ไม่เชื่อใจผู้อื่น ไม่ร่าเริงแจ่มใส เหมือนปกติ และอาจจะแสดงพฤติกรรม ที่ก้าวร้าวต่อคนในครอบครัว คนรอบข้าง รวมถึงคุณครูและเพื่อนๆ ที่โรงเรียน

หยุด!!..ซื้อของเล่นรุนแรงให้ลูก

2018-03-19T22:17:49+00:00 23 มกราคม 2017|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

เด็กสุขใจเพราะบ้านนี้ไม่มีความรุนแรง ตอนที่ 4 หยุด!!..ซื้อของเล่นรุนแรงให้ลูกเพราะอาจทำให้เด็กซึมซับพฤติกรรมความรุนแรง และได้รับอันตรายจากของเล่นได้ ควรจะหาของเล่น

เด็กสุขใจ..เพราะบ้านนี้ไม่มีความรุนแรง

2018-03-19T22:01:19+00:00 23 มกราคม 2017|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

หยุด ให้ลูกดูรายการทีวี เล่นเกมส์ที่มีเนื้อหารุนแรง และไม่ปล่อยให้ลูกใช้เวลาอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์ค เกินความจำเป็น เพราะส่งผลเสียต่อเด็กมากมาย ไม่ว่าเป็นร่างกายไม่พัฒนาตามวัย

ศักยภาพพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก

2018-03-18T07:21:19+00:00 23 มกราคม 2017|มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก|

ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่ครอบครัวหรือผู้ดูแลเด็กควรมีเพื่อดูแลปกป้องคุ้มครองเด็ก ให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาอย่างปลอดภัย และมีคุณภาพ คือ ความผูกพันที่มั่นคง (Secure Attachment) ความไว้วางใจ (Trust) และการรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy) ซึ่งการสร้าง 3 สิ่งนี้พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก ต้องมีสิ่งต่อไปนี้ คือ

แบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็ก

2018-03-18T14:36:37+00:00 23 สิงหาคม 2016|มาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก|

จากโครงการ “การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมิน มาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจัดทำเครื่องมือสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฏกระทรวงและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

เมื่อรู้ว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ ควรทำอย่างไร

2018-03-19T22:44:39+00:00 17 มีนาคม 2016|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก, การป้องกันภัยทางเพศในเด็ก|

เมื่อเราสงสัยหรือทราบว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ เราควรทำอย่างไร???? วันนี้มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กมีคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ท่านค่ะ