English Site

การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

>>>การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

เด็กสุขใจ..เพราะบ้านนี้ไม่มีความรุนแรง

2018-03-19T22:01:19+00:00 23 มกราคม 2017|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

หยุด ให้ลูกดูรายการทีวี เล่นเกมส์ที่มีเนื้อหารุนแรง และไม่ปล่อยให้ลูกใช้เวลาอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์ค เกินความจำเป็น เพราะส่งผลเสียต่อเด็กมากมาย ไม่ว่าเป็นร่างกายไม่พัฒนาตามวัย

เมื่อรู้ว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ ควรทำอย่างไร

2018-03-19T22:44:39+00:00 17 มีนาคม 2016|การป้องกันภัยทางเพศในเด็ก, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

เมื่อเราสงสัยหรือทราบว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ เราควรทำอย่างไร???? วันนี้มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กมีคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ท่านค่ะ

ความรุนแรงต่อเด็กหยุดได้ที่ในบ้าน

2018-03-19T22:29:04+00:00 16 มีนาคม 2016|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

Emotional Abuse คือ การใช้ความรุนแรงในการทำร้ายจิตใจเด็ก เช่น การพูดประชดเด็ก การเอาเด็กไปเปรียบเทียบกับเด็กอื่น ซึ่งจริงๆ แล้วเราก็รู้ว่าเด็กแต่ละคนมีจุดดีจุดด้อย แต่เมื่อพ่อแม่เอาไปเปรียบเทียบกับลูกของคนอื่น ก็ต้องเปรียบเทียบในจุดด้อยของลูกตัวเองว่าด้อยกว่าเด็กอื่น

สัญญาณบอกเหตุ…เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ

2018-03-19T22:21:01+00:00 29 กุมภาพันธ์ 2016|การป้องกันภัยทางเพศในเด็ก, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ปัญหาเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศยังมีให้เห็นกันอยู่ในสังคมปัจจุบัน จะดีหรือไม่หากคุณร่วมเป็น "ผู้พิทักษ์เด็ก" เพื่อหยุดการกระทำเหล่านั้น สัญญาณต่อไปนี้เป็นสัญญาณเตือนที่จะทำให้คุณทราบว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศและต้องการได้รับความช่วยเหลือ

ประเมินสภาวะเสี่ยง เด็กและครอบครัวในชุมชน

2018-03-19T22:33:28+00:00 28 กันยายน 2015|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

วันนี้มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีแบบสำรวจ First Scaning สำรวจก่อน..รู้ก่อน..แก้ไขทัน  ที่คุณเองก็สามารถทำได้ เพื่อหยุดหรือป้องกันการถูกทารุณในเด็กได้ โดยใช้แบบประเมินสภาวะเสี่ยงเด็กและครอบครัวในชุมชน 

ความสุขในชั้นเรียนสร้างได้…ด้วยวินัยเชิงบวก

2018-03-19T22:37:11+00:00 11 สิงหาคม 2015|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ความสุขในชั้นเรียนสร้างได้..ด้วยวินัยเชิงบวก การลงโทษ คือ สิ่งที่ปฏิบัติต่อคนที่ทำผิดกฎหรือแสดงพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม โดยมุ่งเป้าไปที่การควบคุมพฤติกรรม

เมื่อพบเห็นเด็กถูกกระทำด้วยความรุนแรง คุณจะช่วยอย่างไร?

2018-03-19T22:49:27+00:00 23 กรกฎาคม 2015|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

กรณีที่คุณพบเห็นเด็กถูกทำร้ายหรือถูกกระทำด้วยความรุนแรงในที่สาธารณะ ให้รีบเข้าไปช่วยเหลือเด็กทันทีเพื่อให้การทำร้ายนั้นหยุด และเด็กได้รับความปลอดภัย แต่ทั้งนี้คุณต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองด้วย หรือกรณีที่เรารู้ว่าเด็กจะถูกทำร้ายในช่วงเวลาไหนบ้าง

เมื่อเด็กถูกเพื่อนรังแกในโรงเรียน…ผู้ใหญ่จะช่วยเหลืออย่างไร?

2018-03-19T22:43:29+00:00 23 กรกฎาคม 2015|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การรังแกกันในโรงเรียนนั้นผู้ถูกรังแกจะได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตัวอย่าง การรังแกกันในโรงเรียน เช่น การชกต่อย , การข่มขู่รีดไถ , การรังแกกันด้วยคำพูด-วาจา อย่างการล้อเลียน การประชดประชัน,ใส่ร้ายป้ายสี และโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงที่มีการเพิกเฉยไม่ให้เข้ากลุ่ม

โรงเรียนคุ้มครองเด็ก ตอน ความปลอดภัยในโรงเรียน เรื่องใหญ่ที่ต้องให้ความใส่ใจ

2018-03-19T23:34:56+00:00 11 มิถุนายน 2014|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

“โรงเรียน”  ถือเป็นสังคมหนึ่งที่เด็กนักเรียนใช้ชีวิตและเวลาส่วนใหญ่คลุกคลีอยู่ในโรงเรียนและเป็นสังคมที่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนให้การยอมรับ นับถือยกย่องและคาดหวังว่าเด็กจะได้รับความรู้ การอบรมสั่งสอน ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ

โรงเรียนคุ้มครองเด็ก ตอน การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

2018-03-19T23:35:40+00:00 11 มิถุนายน 2014|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

คุณครูต้องมีข้อมูลพื้นฐานของเด็กนักเรียนทุกคน ทั้งทางด้านสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม อีกทั้งรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเด็กอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังเด็กนักเรียนที่มีปัญหาและเด็กที่ถูกทำร้าย

โรงเรียนคุ้มครองเด็ก ตอน การป้องกันภัยจากสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ / ภัยพิบัติ / โรคภัยไข้เจ็บ / สื่อ

2018-03-19T23:35:01+00:00 11 มิถุนายน 2014|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

จัดสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้เอื้อต่อความปลอดภัยของเด็ก โดยมีการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงบริเวณตามจุดต่าง ๆ ของโรงเรียนอยู่เป็นประจำ ตั้งแต่อาคารเรียน ห้องเรียน สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม ระบบไฟฟ้า ฯลฯ

โรงเรียนคุ้มครองเด็ก ตอน การป้องกันอันตรายจากบุคคล

2018-03-19T23:18:37+00:00 11 มิถุนายน 2014|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

มีกฎเกณฑ์เรื่องระบบการรับ-ส่งเด็กที่ปลอดภัย กรณีเด็กเล็ก ( 3-8 ปี ) กำหนดให้ผู้ปกครองมาส่งเด็กควรส่งให้ถึงคุณครูเพื่อให้คุณครูรับทราบว่าเด็กได้มาถึงโรงเรียนแล้วและหลังเลิกเรียนคุณครูควรส่งเด็กให้ถึงผู้ปกครองเช่นกัน