English Site

โครงการ

>โครงการ
โครงการ 2018-01-28T14:09:38+00:00

เดินเพลิน@ดีดวด

6 พฤศจิกายน 2018|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

กิจกรรมดีๆที่คุณและครอบครัวไม่ควรพลาด กับงาน"เดินเพลิน@ดีดวด" ในวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายน2561

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อช่วยเหลือเด็กถูกกระทำความรุนแรง

6 พฤศจิกายน 2018|โครงการ, โครงการที่เปิดรับบริจาค|

การทำบุญครั้งใหญ่ส่งท้ายปี2561 "งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก" นอกจากได้บุญยังได้ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงให้มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย

สธ.ผนึกพลัง 84 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ คุ้มครองเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาติดเกม

31 ตุลาคม 2018|โครงการ, โครงการที่ร่วมกับภาคี|

วันนี้ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้เข้าร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย 84 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ คุ้มครองเด็กและเยาวชน จากโรคติดเกม ซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นโรคทางจิตเวช คาดการณ์ มีเด็กเสี่ยงติดเกม ประมาณ 2 ล้านคน

Happy Family Trips#1 ณ คลองมหาสวัสดิ์

5 เมษายน 2018|โครงการปัจจุบัน|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญครอบครัวมาใช้ชีวิตร่วมกันในวันหยุด กับกิจกรรมที่จะสร้างความสุขและการเรียนรู้ให้กับทุกคนในครอบครัว

โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

29 มีนาคม 2018|โครงการปัจจุบัน|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กจึงได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กขึ้นในปี 2546 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้คุณครูในโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน โดยให้คุณครูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ สอดส่องดูแลและเฝ้าระวังเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆในโรงเรียน

เสียงสะท้อนจากผู้จัดการโครงการฯ เดินตามรอยพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

3 มีนาคม 2017|โครงการที่ร่วมกับภาคี|

ที่ผ่านมาภารกิจของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก คือ การทำงานให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้บุคคลแวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  อาสาสมัคร

โครงการ “พื้นที่นี้ให้ (กล่อง)น้อง”

18 มกราคม 2017|โครงการปัจจุบัน|

เพราะเราเชื่อว่าการทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองและบำบัดฟื้นฟูเด็กหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาล เพื่อทำให้เด็กสามารถฟื้นตัวและกลับมาใช้ชิวิตได้อย่างปกติในสังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล

1 สิงหาคม 2016|โครงการที่ร่วมกับภาคี|

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันสถานการณ์การกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ข้อมูลจากสำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ.๒๕๕๖ สถิติการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีจากโรงพยาบาล ๖๓๑ แห่ง เพิ่มขึ้นเป็น

เสื้อ Let’s Protect Children

30 พฤษภาคม 2016|โครงการที่เปิดรับบริจาค|

ร่วมสนับสนุน เสื้อ "Let's Protect Children" กับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ไซส์ผู้ใหญ่ตัวละ