มัลติมีเดีย

คลิปบทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็กต่อการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

2021-09-09T11:39:08+07:009 กันยายน 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุ้มครองเด็กออนไลน์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ

บทเรียนการดำเนินงาน “ชุมชนคุ้มครองเด็ก”

2021-11-09T22:23:50+07:0028 เมษายน 2021|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ชุมชน องค์กรชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันดำเนินงานต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชน

คู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก

2021-11-09T22:35:06+07:0018 พฤศจิกายน 2020|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดทำ "คู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก" ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ” รณรงค์ให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็ก ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง

Motion graphic ปลุก 5 ร ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย

2020-06-29T11:51:21+07:0029 มิถุนายน 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง มาปลุก5 ร.

Info graphic แนวทางการรายงานข่าวเด็กที่ถูกกระทำ

2020-06-11T15:20:06+07:0011 มิถุนายน 2020|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

แนวทางการรายงานข่าวเด็กที่ถูกกระทำ “เด็กที่ถูกกระทำ”  หมายถึง  เด็กที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์

ร่วมปกป้องเด็ก

2020-05-22T14:23:20+07:0022 พฤษภาคม 2020|วิดีโอ, มัลติมีเดีย|

จากเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน  ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานาน แม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนากฎหมาย

Motion Graphic สร้างภูมิคิดส์พิชิตภัยคน

2020-05-19T09:25:07+07:0019 พฤษภาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เด็กๆคงอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ละแวกบ้านอาจมีคนที่เด็กคุ้นเคย หรือไม่คุ้นเคย

ปกป้องเด็กจากความรุนแรง

2020-03-02T12:10:01+07:002 มีนาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กทุกรูปแบบนั้นส่งผลกระทบต่อเด็ก โดยเฉพาะด้านจิตใจ ที่จะฝังรากลึกลงไปสู่การพัฒนาตัวตนของเด็ก ผู้ใหญ่หรือบุคคลแวดล้อมเด็กจะต้องดูแลปกป้องเด็กๆของเราอย่างไร

#แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้

2020-01-27T14:31:47+07:0027 มกราคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

# แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้ " เปลี่ยนมุมมองทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมของเด็ก

พัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข : Rama Health Talk

2019-09-10T13:17:23+07:0010 กันยายน 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

โครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข เกิดขึ้นจากความตั้งใจของฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ต้องการนำกระบวนการศิลปะบำบัดมาใช้สร้างความสุขและส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็กและเยาวชน

“บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง”

2019-09-04T15:58:16+07:004 กันยายน 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ทำอย่างไรให้บ้านเป็นสุขไร้ความรุนแรง พบคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสี่ท่านได้ในวีดีโอชุด "บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง"

: 100
Go to Top