กิจกรรมและโครงการ

เสวนาออนไลน์ “นโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก ช่วยเด็กปลอดภัยได้อย่างไร?”

2023-08-08T23:49:25+07:0028 กรกฎาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

27 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดเสวนาออนไลน์ หัวข้อ

พัฒนาคณะทำงานในการดำเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็กในระดับตำบล

2023-08-08T23:34:01+07:0026 กรกฎาคม 2023|ข่าวสารกิจกรรม, กิจกรรมและโครงการ|

25 กรกฏาคม 2566  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

ชวนครูเล่นผ่านกิจกรรมศิลปะกับธรรมชาติ

2023-08-08T23:43:42+07:0025 กรกฎาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมนักศิลปะบำบัดของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้จัดกิจกรรม “ศิลปะกับธรรมชาติ” (Art and Nature

Workshopทบทวนและพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กและกลไกในองค์กรคุ้มครองเด็ก

2023-08-09T00:02:00+07:0016 กรกฎาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กร่วมกับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กและกลไกในองค์กรคุ้มครองเด็ก  ผู้เข้าประชุมเป็นสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ขอบคุณคุณอิศราภรณ์

ห้องเรียนครูภาคกลางฯ เสริมความรู้สิทธิเด็กและนโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก

2023-08-08T23:23:43+07:004 กรกฎาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

เมื่อวันที่1-3 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กจัดกิจกรรม "ห้องเรียนครูคุ้มครองเด็ก ภาคกลาง

สำรวจจุดเสี่ยง สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็ก

2023-08-08T23:12:41+07:0025 มิถุนายน 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

#จุดเริ่มต้นสร้างพลังเล็กๆในโรงเรียน.. 24 มิถุนายน 2566 ทีมงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กออกเดินทางกันแต่เช้าตรู่ เพื่อไปยังโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

“หนูจะไม่เป็นผู้รังแกใครอีก”

2023-06-16T13:59:06+07:0016 มิถุนายน 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดทำโครงการป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน มาตั้งแต่ในปี 2562 เพื่อให้ครูและเด็กเข้าใจถึงผลกระทบของการรังแกกัน เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเด็ก

ชวนครู “เล่น” เสริมพลังเรียนรู้ให้เด็ก

2023-06-01T11:37:12+07:001 มิถุนายน 2023|กิจกรรมและโครงการ, โครงการปัจจุบัน|

มูลนิธศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดโครงการ Plearn to Play เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กในโรงเรียนและชุมชนผ่านการเล่น

รณรงค์ยุติการลงโทษทางกาย 30 เมษายน 2566

2023-05-01T17:21:57+07:0030 เมษายน 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

30 เมษายน วันยุติการลงโทษทางกายต่อเด็กสากล April 30th is

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน : มุมมองอาเซียน สู่การขับเคลื่อนในประเทศไทย

2023-03-30T15:52:35+07:0025 มีนาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

24 มีนาคม 2566 : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ

6 หนังสั้นยุติความรุนแรงต่อเด็ก

2023-03-30T15:20:56+07:0011 มีนาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

หลังจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อ

พัฒนาพ่อแม่เลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างเข้าใจ

2023-03-01T15:38:05+07:001 มีนาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กวัยรุ่น อายุ 13-18

: 285
Go to Top