English Site

โครงการ

เด็กและครอบครัวสุขสันต์ ณ งานเดินเพลิน@พระอาทิตย์

2020-01-24T13:29:39+00:00 24 มกราคม 2020|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดงานเดินเพลิน@พระอาทิตย์ 

บ้านสะพานบุญ สื่อกลางส่งต่อโอกาสให้เด็ก

2020-01-10T12:20:47+00:00 10 มกราคม 2020|โครงการ, โครงการที่เปิดรับบริจาค|

โครงการบ้านสะพานบุญ  สื่อกลางระหว่างผู้บริจาค กับเด็กและครอบครัว ขอเชิญร่วมบริจาคของมือหนึ่งมือสองสภาพดี เช่น เสื้อผ้ามือสองสภาพดี

เดินเพลิน@พระอาทิตย์

2020-01-10T12:03:49+00:00 10 มกราคม 2020|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

เดินเพลิน @ พระอาทิตย์ กิจกรรมดีๆสำหรับเด็กและครอบครัวที่ไม่ควรพลาด มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญชวนเด็กและครอบครัว

#แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้

2019-10-03T15:31:46+00:00 3 ตุลาคม 2019|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เชิญชวนคนในสังคม ร่วมกิจกรรม  “ แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้ ”

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี ๒๕๖๒

2019-09-10T11:23:25+00:00 4 กันยายน 2019|โครงการ, โครงการที่เปิดรับบริจาค|

ขอเชิญร่วมสดับพระธรรมเทศนา "งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก" สมทบทุนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กถูกกระทำความรุนแรง  วันอาทิตย์ที่ ๑๗

Run for Child Protection#1

2019-05-21T15:18:18+00:00 2 พฤษภาคม 2019|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

งานวิ่งด้วยรัก พิทักษ์สิทธิเด็ก ...งานวิ่งที่จะทำให้คุณได้ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกคนมาร่วมงานวิ่งครั้งนี้ด้วยกัน...

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ปี2561

2018-12-29T12:19:05+00:00 29 ธันวาคม 2018|โครงการ, โครงการที่เปิดรับบริจาค|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมทำบุญส่งท้ายปีกับงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง ให้มีชีวิตที่ปลอดภัย ได้รับการบำบัดฟื้นฟูเยียวยาและการส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

ศิลปะสร้างสุข

2019-01-04T10:54:51+00:00 29 ธันวาคม 2018|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

"ศิลปะสร้างสุข" โครงการที่ทำให้เด็กๆได้ค้นหาศักยภาพของตน สื่อสารเรื่องราวภายในใจผ่านงานศิลปะและละคร

สธ.ผนึกพลัง 84 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ คุ้มครองเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาติดเกม

2018-10-31T16:22:29+00:00 31 ตุลาคม 2018|โครงการ, โครงการที่ร่วมกับภาคี|

วันนี้ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้เข้าร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย 84 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ คุ้มครองเด็กและเยาวชน จากโรคติดเกม ซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นโรคทางจิตเวช คาดการณ์ มีเด็กเสี่ยงติดเกม ประมาณ 2 ล้านคน

โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

2021-04-01T13:57:51+00:00 29 มีนาคม 2018|โครงการปัจจุบัน|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กจึงได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กขึ้นในปี 2546 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้คุณครูในโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน โดยให้คุณครูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ สอดส่องดูแลและเฝ้าระวังเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆในโรงเรียน

เสียงสะท้อนจากผู้จัดการโครงการฯ เดินตามรอยพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

2018-01-28T14:10:55+00:00 3 มีนาคม 2017|โครงการที่ร่วมกับภาคี|

ที่ผ่านมาภารกิจของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก คือ การทำงานให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้บุคคลแวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว

โครงการ “พื้นที่นี้ให้ (กล่อง)น้อง”

2018-03-04T22:13:57+00:00 18 มกราคม 2017|โครงการปัจจุบัน|

เพราะเราเชื่อว่าการทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองและบำบัดฟื้นฟูเด็กหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาล เพื่อทำให้เด็กสามารถฟื้นตัวและกลับมาใช้ชิวิตได้อย่างปกติในสังคม